Laboratorul de Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării

Atribuții specifice (conform art. 57 din Regulamentul de organizare și de funcționare al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație):

  • desfășoară activități de cercetare – documentare, valorificând tendințele actuale din sfera științelor învățării (psihologie, pedagogie, neuroștiințe și alte științe conexe), pentru o bună proiectare și implementare a curriculumului;
  • realizează studii cu privire la implementarea și evaluarea componentelor curriculumului național;
  • elaborează resurse metodologice și desfășoară programe de formare a cadrelor didactice, pentru o bună implementare a curriculumului;
  • poate să ofere consultanță pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea documentelor curriculare proiectate la nivel local.

Echipa:

Publicat pe 5 octombrie 2020 Uncategorized