Țăranu Adela – Șef de Laborator

Dr. ADELA MIHAELA ȚĂRANU
Cercetător Științific Principal II
Laborator Teoria Educaţiei
E-mail: adelataranu@gmail.com

Formare: 

 • Doctor în Știintele Educației (2005) la Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi; teza cu titlul ”Școala, între comunitatea locală și provocările globalizării”, coordonator prof.univ. dr. George Văideanu
 • Psihoterapeut de psihodramă autonom (2010) certificat de Societatea de Psihodramă J.L. Moreno, Cluj și Psychodrama-Institute for Europe, Berlin, acreditat de Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie
 • Certificată Global Career Development Facilitator (din 2009), Center for Credentialing and Education, Europe
 • Master în Management și administrație școlară (1998), Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Universitatea din Bucureşti
 • Master în Psihoterapii cognitiv-comportamentale (2007), Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Licențiată în Pedagogie (1996), Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Universitatea din Bucureşti
 • Absolventă a Școlii Normale Ștefan Velovan din Craiova (1991)

Domenii de expertiză:

 • educația adulților, educație nonformală, psihologie socială, psihologia educației, consiliere psihologică, consilierea carierei, psihodramă

Activități profesionale:

 • Cercetător Științific Principal II la Institutul de Științele Educației, Laboratorul de Teoria Educației (din 2014)
 • Conferențiar universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret din București (din 2012); cadru didactic asociat la Universitatea Politehnica din București – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (2009-2011), Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Psihologie (1996-1998), Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Comunicare și Relații Publice (1998-2001)
 • Coordonatoarea Oficiului de consiliere psihologică în cadrul Centrului pentru Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) al Universității Spiru Haret, București (2006-2010)
 • Expert evaluator, colaborator al Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, Ministerul Educației (2007-2009)
 • Formator pentru grupuri de profesioniști în domeniile asistență socială pentru copii și victime ale violenței domestice, consiliere psihologică și de carieră, expert în educație în proiecte ale unor organizații active în domeniul educațional
 • Psihoterapeut specializat în psihoterapie de grup și psihodramă pentru adulți
 • Redactor al Revistei Române de Psihodramă (din 2011)

Publicații (selectiv):

 • Ţăranu, M. (coautor), 2012, Analiza Programelor şi a Manualelor Şcolare Alternative (Capitolul 3. Rezultatele analizelor de programe şi manuale şcolare – subcap. 3.1. Educaţia timpurie şi 3.2. Învăţământul primar), EDP, Bucureşti
 • Ţăranu A.M, Ţăranu A., 2012, The potential of the school for the future. Analysis of the Romanian school and institutional development strategies, Revista de cercetare şi intervenţie socială 36, p. 113-129
 • Ţăranu A.M. (coord.), 2012, Paşi pentru o carieră de succes, ASERS Publishing, Craiova
 • Ţăranu, A. M., 2009, Şcoala, între comunitatea locală şi provocările globalizării, Editura Institutul European, Seria Ştiinţele Educaţiei, Iaşi
 • Florea N., Ţăranu, M. (coord.), 2008, Pedagogie. Curs de formare iniţială pentru cariera didactică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
 • Florea N., Ţăranu, M. (coord.), 2008, 2009, 2010, Caiet de practică pedagogică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
 • Mitulescu R., Mitulescu S.Tăranu M., Simache D., 2006, Violenta in randul tinerilor – factor de risc pentru inadaptare, marginalizare si devianta. Studiu pilot in judetul Iasi, Revista de cercetare si interventie sociala (RCIS), vol.14, p. 54-67
 • Ciumăgeanu, M.D., Ţăranu, M., 2005, Toleranţă zero pentru violenţa în familie. Curs pentru formare de formatori, CPE, Editura Veritas, Bucureşti
 • Ciumăgeanu, M.D., Ţăranu, M., 2005, Toleranţă zero pentru violenţa în familie. Caiet de lucru pentru elevi, CPE, Editura Veritas, Bucureşti

Afilieri la organizații și structuri profesionale:

 • Membru fondator al Asociaţiei Comunitatea în Sprijinul Copilului (ACSC)
 • Membru fondator al Asociației Academia Pedagogilor din România (AAP)
 • Membru titular al Societăţii de Psihodramă J.L. Moreno, Cluj (SPJLM)
 • Membră a Federaţiei Române de Psihoterapie (FRP)
 • Membră a Colegiului Psihologilor din România (CPR)

 

Publicat pe 28 august 2010 cs2Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei