Țăranu Adela – Șef de Laborator

Dr. Adela Mihaela ȚĂRANU
Cercetător Științific II

E-mail: adela.taranu@ise.ro

Formare: 

 • Doctor în Știintele Educației (2005) la Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, coord. Prof.univ.dr. George Văideanu
 • Psihoterapeut principal de psihodramă acreditat de Colegiul Psihologilor din România, certificată de Societatea de Psihodramă J.L. Moreno, Cluj și Psychodrama-Institute for Europe, Berlin
 • Certificată Global Career Development Facilitator, Center for Credentialing and Education, Europe
 • Master în Management și administrație școlară (1998), Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Universitatea din Bucureşti
 • Master în Psihoterapii cognitiv-comportamentale (2007), Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, București
 • Licențiată în Pedagogie (1996), Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Universitatea din Bucureşti

Domenii de expertiză:

 • cercetare în științe comportamentale, psihologia educației, psihologia învățării, psihodramă aplicată în psihoterapie și educație, dezvoltare personală și profesională a adulților

Activități profesionale:

 • Conferențiar universitar, Universitatea Tehnică de Construcții București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (din oct. 2019)
 • Conferențiar universitar, Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret din București (2012- 2018); Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Psihologie (1996-1998), Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Comunicare și Relații Publice (1998-2001).
 • Prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, București (2015-2018)
 • Coordonatoarea Oficiului de consiliere psihologică în cadrul Centrului pentru Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) al Universității Spiru Haret, București (2006-2010)
 • Expert evaluator – psihologie, colaborator al Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, Ministerul Educației (2007-2009)
 • Formator pentru grupuri de profesioniști în domeniile asistență socială pentru copii și victime ale violenței domestice, consiliere psihologică și de carieră, expert în educație în proiecte ale unor organizații active în domeniul educațional.
 • Participare anuală/constantă la conferințe naționale și internaționale pe teme legate psihoterapie și psihologie aplicată și anual la conferința națională de psihodramă
 • Membră a Comisiei Profesionale – Programul de formare profesională complementară al Societății de Psihodramă J.L. Moreno (din 2020)
 • Redactor al Revistei Române de Psihodramă (2011-2020)
 • Recenzor al Revistei de Pedagogie (din 2014)

Publicații (selectiv):

 • Dalu, A-M. (coord.), Apostu, O., Blendea, P., Fartușnic, C., Horga, I., Iftode O., Lazăr, M., Miulescu, M., Plăeșu, A., Scoda, A., Țăranu, A.M., Voinea, L., Învățarea la distanță. Studiu cu privire la activitățile educaționale desfășurate în România, în perioada suspendării cursurilor școlare față-în-față, Editura Trei, 2021, ISBN 978-606-40-1019-3
 • Dalu, A-M. , Fartușnic, C., Iftode O., Lazăr, M., Miulescu, M., Plăeșu, A., Țăranu, A.M., Școala la distanță în perioada pandemiei COVID-19. Principalele constatări și direcții de intervenție rezultate din studiul Învățarea la distanță. Broșura trilingvă, 2020, ISBN 978-606-8966-08-3, https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2021/05/0Scoala-la-distanta_trilingual-brochure-red.pdf
 • European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-9492-913-6, ISBN 978-92-9492-916-7, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-asylum-seekers-and-refugees-higher-education-europe-national-policies-and_en
 • Apostu, O., Arama A., Gheorghe O., Horga I., Mitulescu S., Mihailescu A., Scoda A., Taranu A., Velea S., Voinea S. (2017). Report on the Implementation of the ERASMUS+ programme between 2007-2017 and its predecessors (Lifelong Learning, Youth in Action) 2007-2013, European Commission, 30 June, 2017
 • Mitulescu S., Țăranu A.M. (coord.), Educația copiilor aflați sub protecție internațională. O perspectivă a democratizării școlii, autor Cap 1 şi Cap. 5 (48p.), București: Editura Universitară, 2017, 151 pag., ISBN 978-606-28-0648-4
 • Țăranu A.M. (coord)., Raport de cercetare: Modalități de ameliorare a intervențiilor educaționale pentru copiii care provin din familii de refugiați / care beneficiază de protecție internațională, 2017, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Raport_cercetare_Educatia_Copiilor_Refugiati_2017.pdf
 • Țăranu A.M. (coautor)., Raport de cercetare: Motivația pentru învățare în școală, 2016, http://www.ise.ro/motivatia-pentru-invatare-in-scoala
 • Țăranu A.M. (coautor). Raport de cercetare: Cultura elevilor și învățarea, 2014, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Cultura-elevilor-si-invatarea.pdf
 • Ţăranu, M. (coautor), 2012, Analiza Programelor şi a Manualelor Şcolare Alternative (Capitolul 3. Rezultatele analizelor de programe şi manuale şcolare – subcap. 3.1. Educaţia timpurie şi 3.2. Învăţământul primar), EDP, Bucureşti
 • Ţăranu A.M, Ţăranu A., 2012, The potential of the school for the future. Analysis of the Romanian school and institutional development strategies, Revista de cercetare şi intervenţie socială 36, p. 113-129
 • Ţăranu A.M. (coord.), 2012, Paşi pentru o carieră de succes, ASERS Publishing, Craiova

Afilieri la organizații și structuri profesionale:

 • Membru titular al Societăţii de Psihodramă J.L. Moreno, Cluj (SPJLM)
 • Membră a Federaţiei Române de Psihoterapie (FRP)
 • Membră a Colegiului Psihologilor din România (CPR)

 

Publicat pe 28 august 2010 cs2Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei