Căpiță Laura Elena

Cercetător ştiinţific II
Laborator Curriculum
E-mail: capita.laura@gmail.com
Domenii de expertiză: Curriculum; didactica istoriei; proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar; formarea profesorilor care predau discipline din aria Om şi societate; cercetare participativă

Poziţia prezentă: cercetător ştiinţific II în cadrul Laboratorului Curriculum ( din 1990)

Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie-Filosofie (promoţia 1988). În anul 2002 a obţinut titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei cu teza Metodologia proiectării curriculumului. Aplicaţii la domeniul învăţării ştiinţelor sociale (coord. Prof. univ. dr. Dan Potolea).

Experienţă profesională: a predat istorie, geografie şi discipline socio-umane la nivel gimnazial şi liceal până în 1990, când a devenit cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. A coordonat practica pedagogică, seminariile şi, ulterior, cursul de Didactica istoriei la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. A participat la activităţi de elaborare a curriculumului naţional pentru istorie, a fost secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Curriculum şi a coordonat activitatea laboratorului Curriculum pentru o perioadă de timp. A participat ca expert în proiecte ale Consiliului Europei în domeniul istoriei şi al formării profesorilor.

Domenii de competenţă: expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar; cercetări în domeniul curriculumului; cercetarea manualelor şcolare; proiectare, expertiză şi evaluare în domeniul Curriculumului naţional – istorie şi istoria şi tradiţiile minorităţilor; didactici ale istoriei; formarea iniţială şi continuă a profesorilor care predau istorie.

Publicaţii: autor al unor articole apărute în România şi în străinătate Dealing with the past: a brief introduction to the Romanian Curriculum. Education 3-13 (2010), Demersuri de fundamentare a noului Cadru de referinţă al curriculumului naţional. O experienţă de proiect (2011) şi co-autor al unor cărţi apărute în România: Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei (2011), Comunicare, educaţie nonformală şi istorie (2012), Istorie şi educaţie civică (2012), Tendinţe în didactica istoriei (2005)

Proiecte: Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul, preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare – Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline (2010-2011), Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea competenţelor cheie (2011), ”Talking with and about our neighbours”(2008), Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe (2005)

Declaraţie de avere şi de interese

Publicat pe 6 august 2010 Consiliul Științificcs2CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ConducereEchipa Curriculum