Căpiță Laura Elena

Dr. Laura Elena Căpiță
Cercetător Știinţific I
E-mail: laura.capita@ise.ro

Educație și formare:

  • Licență în Istorie și Filosofie (1988)
  • Doctorat în Științele educației (2002), Universitatea din București, coord. Prof. univ.dr. Dan Potolea
  • Stagii de formare în domeniul cercetării manualelor școlare, didacticii universitare, reformelor în educație.

Domenii de expertiză: teoria și practica curriculumului, didactica istoriei și a științelor sociale, educația prin istorie, formarea inițială și continuă a profesorilor de istorie și științe sociale

Proiecte (selectiv):

 

Afiliere profesională:

  • Colegiul de redacție al revistei de Pedagogie
  • Membră HEIRNET (History Educators International Research Network)

Publicat pe 6 august 2010 Consiliul Științificcs2CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ConducereEchipa Curriculum