Şerban Adrian Mircea

Cercetător Știinţific III
Laborator Teoria Educației
E-mail: serbanam@ise.ro

Domenii de expertiză: Teoria educaţiei, sociologia educaţiei, filosofia educaţiei, educaţie morală şi educaţie religioasă, educaţia informală, probleme critice contemporane ale educaţiei.Formare

  • Doctorand în cadrul Școlii Doctorale: Știinţe ale Educaţiei din 2004, la Universitatea din
    Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
  • Studii Aprofundate – Management și evaluare educațională, la Universitatea din
    Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
  • Licenţiat în ştiinţele educaţiei în 2000, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
    Psihologie și Științele Educației
  • Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” (1992-1996)

Domenii de expertiză

Lucrări (listă selectivă)

Mircea, Ș., Educaţia moral-religioasă în România, în Religia şi şcoala, Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., București, 2011
Mircea, Ș., Unde sunt cei sapte ani de acasa? Educația timpurie între riscurile etatismului și rolul esențial al familiei, în Revista de pedagogie, nr 10-12/2009
Mircea, Ș., Relația dintre drepturile si responsabilitățile elevilor în Badea, D., Cuciureanu,
M.(coord.), Drepturile şi responsabilităţile copilului în context şcolar, Editura Universitară, București, 2009
Mircea, Ș, Opinii, atitudini și opțiuni ale generațiilor cu privire la educație în Bunescu,
Gh.,Ionescu, M., (coord.), Raporturile între generaţii. Aspecte educaţionale, Editura Cartea Universitară, 2007
Mircea, Ș, Opinii, atitudini și opțiuni ale generațiilor referitoare la credința religioasă, în
Bunescu, Gh.,Ionescu, M., (coord.), Raporturile între generaţii. Aspecte educaţionale, Editura Cartea Universitară, 2007
Mircea, Ș., Concordanțe și discordanțe între opiniile copiilor și ale părinților în familie, în
Ionescu, M., Negreanu, E. (coord.), Educația în familie. Repere și practici actuale, Editura
Cartea Universitară, București, 2006
Mircea, Ș., Educația morală – o prioritate și o urgență, în: Revista de Pedagogie, nr. 7-12/
1999

Activităţi și afilieri profesionale

• Cercetător științific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Teoria educaţiei

Publicat pe 5 august 2010 cs3Despre noiEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei