In Memoriam - George Vaideanu

In Memoriam – George Vaideanu

Publicat pe 20 martie 2014

După aproape nouăzeci de ani de viaţă, profesorul George Văideanu a plecat dintre noi şi a intrat într-altă dimensiune a timpului. Dar ne-a lăsat nouă roadele muncii sale şi imaginea exemplară a unei personalităţi dedicate trup şi suflet învăţământului. Născut … Continuă să citești

Angela Teșileanu

Angela Teșileanu

Publicat pe 6 decembrie 2010

Cercetător ştiinţific III Laborator Curriculum E-mail: angelatesileanu@ise.ro Domenii de expertiză: expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar; proiectare, expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional – discipline socio-umane, curriculum aplicat în ZEP; formarea profesorilor care predau discipline … Continuă să citești

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci

Publicat pe 28 august 2010

Cercetător ştiinţific III Laborator Curriculum E-mail:

Dan Badea

Dan Badea

Publicat pe 15 august 2010

Cercetător Științific Principal III Laborator Teoria Educației E-mail: badeadan6@gmail.com Formare: Licenţiat în ştiinţele juridice în 1992, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept Licențiat în filologie, la Facultatea de Filologie, Craiova, 1979 Liceul 33 ( „Grigore Moisil”), București (1970-1974) Stagii … Continuă să citești

Dr. Dan Ion Nasta

Dr. Dan Ion Nasta

Publicat pe 6 august 2010

Cercetător ştiinţific II (cercetător asociat) Laborator Curriculum E-mail: ise.iondan@ise.ro Domenii de expertiză: didactica limbii și literaturii române; proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar; educație interculturală, formarea formatorilor

Matei Cerkez

Matei Cerkez

Publicat pe 6 august 2010

Cercetător ştiinţific I Laborator Curriculum Membru în Consilul Ştiinţific al ISE E-mail: cerkezmatei@yahoo.com Domenii de expertiză: didactica limbii și literaturii române; proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar;

Dr. Bogdan Florian

Dr. Bogdan Florian

Publicat pe 6 august 2010

Cercetător Științific. Laborator Politici Educaționale. E-mail: bogdan.florian@ise.ro.   Formare: Doctor în ştiinţe politice din 2011, la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, cu teza „Asigurarea calităţii: schimbare instituţională şi schimbare de politici. Un studiu instituţional asupra învăţământului … Continuă să citești

Paul Blendea

Paul Blendea

Publicat pe 6 iulie 2010

Cercetător ştiinţific III Laborator Consiliere şi Management Educaţional Domenii de expertiză: Management educaţional, Formarea inspectorilor şcolari, Consiliere pentru carieră, Consultanţă educaţională E-mail: pblendea@ise.ro

Tiberiu Marcian Mihail

Tiberiu Marcian Mihail

Publicat pe 6 iulie 2010

Cercetător ştiinţific III Laborator Consiliere şi Management Educaţional Domenii de expertiză: Filologie, bibliologie, management educaţional de sistem și de process, formare continuă de formatori, directori, profesori, guvernanţă şcolară, teoria competenţelor E-mail: tiberiumihail@yahoo.com

Dr. Ovidiu Măntăluță

Dr. Ovidiu Măntăluță

Publicat pe 6 iulie 2010

Cercetător ştiinţific III Laborator Consiliere şi Management Educaţional Domenii de expertiză: Managementul financiar în sistemele educaționale, consultanță în managementul educațional și descentralizarea învățământului, formare în management educațional și administrație publică, formarea inspectorilor școlari E-mail: ovidiumus@gmail.com