Alexandru Mirela Elena, CS

Asistent de cercetare

 

Formare

Masterand – Formarea Formatorilor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București din 2016

Licențiată în Pedagogie la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București și în Pedagogie Socială la VIA University College, Holstebro, Danemarca.

Lucrări prezentate în conferințe:

Alexandru,. M.  “Modulul psihopedagogic. Formarea inițială a profesorilor, încotro?”, SNCSS – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București, 2015.

Alexandru,. M. “Educația în aer liber – facilitator de învățare autentică” SNCSS – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București, 2016.

Alexandru,. M. “Colaborarea interprofesională și rolul pedagogului social”, SNCSS – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București, 2016.

 

Domenii de interes: tehnologii in educație, formarea formatorilor, teoria educației, consilierea carierei.

Publicat pe 9 ianuarie 2007 as-cEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria EducatieiTeoria Educației