Cuciureanu Monica, Dr.

Dr. Monica CUCIUREANU

Cercetător Științific II

E-mail: monica@ise.ro

Studii:

 • Licențiată a Universității din București, Facultatea de Filologie; Specializări: Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Germana, Limba Engleză, Limba Olandeză;
 • Studii doctorale la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  din 2005 doctor în Științele Educației;
 • Absolventă a mai multor cursuri / programe de formare continuă, între care formare de formatori, predarea limbii germane la nivel preșcolar și primar, orientare și consiliere privind cariera etc.

Domenii de expertiză: cercetare științifică în domeniul științelor educației, în special alternative educaționale, educație timpurie, educație informală, pedagogie comparată; predarea limbii germane ca limbă străină / limbă maternă pentru copii și adulți; formare pentru adulți în diferite domenii, precum alternative educaționale, orientare și consiliere privind cariera.

 

Proiecte coordonate (listă selectivă):

 • Educație timpurie. Integrarea copiilor în grădiniță (2009)
 • Comunicare și colaborare eficietă între familie și grădiniță (2010)
 • Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ (2011)
 • Cultura elevilor și învățarea (2014)
 • Motivația pentru învățare în școală (2015)
 • Experiențe CLIL în România (2018)

Publicații relevante (listă selectivă):

 • Cuciureanu, M. (Coord.): Educație timpurie. Integrarea copiilor în grădiniță. Editura PIM, București, 2010.
 • Cuciureanu, M.: J.J.Rousseau și Filantropismul. Revista de Pedagogie Nr.2/2012.
 • Cuciureanu, M., Catană, L.: Alternative educaționale – Aspecte de actualitate. Revista de Pedagogie Nr.3/2012.
 • Cuciureanu, M.: Mediul înconjurător şi învăţarea naturală din perspectiva Planului Jena. În: Pedagogiile alternative – conceptualizări, dezvoltări curriculare, exemple de bune practice, p.173-178, Eikon, 2013.
 • Cuciureanu, M.: Planul Jena şi individualizarea în procesul educational. În: Soluţii pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii de către copiii cu cerinţe educative speciale, Asociația C4C – Communication for Community, 2013.
 • Cuciureanu, M.: Quo vadis Planul Jena. Revista de pedagogie Nr. 2/ 2014.
 • Cuciureanu, M.: Familial Model in School. EdProf 2015 – Professionalism in Education, Editura ASE, pag.56-63.
 • Cuciureanu, M. (Coord.): Motivația pentru învățare în școală. Practici educaționale, București: Cartea Universitară, 2017.
 • Cuciureanu, M.: Orientation in the Environment and Learning. În: Ion Albulescu, Horațiu Catalano (Edit.) Alternative Educational Methodologies, Cambridge Scholars Publishing, p.186-194, 2017.
 • Cuciureanu, M.: Living And Learning Together. În: Edu World 7th International Conference EpSBS Volume 23 of European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2017.
 • Cuciureanu, M.: Jocul – activitate de bază în Planul Jena. În: Catalano H., Albulescu, I. (Coord.), Pedagogia jocului și a activităților ludice. Editura Didactică și Pedagogică, 2018.
 • Cuciureanu, M. (Coord.): Experiențe CLIL în România. Editura Universitară, 2019.

 

Alte informații:

 • Membră a Comisiei Naționale a Alternativelor Educaționale
 • Președintă a Asociației Planul Jena România

 

Publicat pe 5 august 2010 Consiliul Științificcs2Despre noiEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei