Cuciureanu Monica, Dr.

Cercetător Științific Principal II
Laborator Teoria Educației
E-mail: monica@ise.ro

Studii:

 • Licențiată a Universității din București, Facultatea de Filologie; Specializări: Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Germana, Limba Engleză, Limba Olandeză;
 • Studii doctorale la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  din 2005 doctor în Științele Educației;
 • Absolventă a mai multor cursuri / programe de formare continuă, între care formare de formatori, predarea limbii germane la nivel preșcolar și primar, orientare și consiliere privind cariera etc.

Domenii de expertiză:

 • cercetare științifică în domeniul științelor educației, în special alternative educaționale, educație timpurie, educație informală, pedagogie comparată;
 • Predarea limbii germane ca limbă străină / limbă maternă pentru copii și adulți;
 • Formare pentru adulți în diferite domenii, precum alternative educaționale, orientare și consiliere privind cariera.

Proiecte coordonate (listă selectivă):

 • Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ (2011)
 • Comunicare și colaborare eficietă între familie și grădiniță (2010)
 • Educație timpurie. Integrarea copiilor în grădiniță (2009)
 • Publicații relevante (listă selectivă):
 • Cuciureanu, M. ş.a.: Educaţia, îngrijirea şi protecţia copilului de la naştere la 7 ani. Strategie naţională de dezvoltare a resurselor umane. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi UNICEF, 2002.
 • Cuciureanu, M.: Role of Women in Pre-School Education. In ICWES 12 Proceedings, Ref. 339, Ottawa, 2002.
 • Cuciureanu M. ş.a.: Situaţia actuală a învăţământului preşcolar din România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi UNICEF, 2003.
 • Cuciureanu, M. ş.a.: Centrele de resurse pentru părinţi din învăţământul preşcolar. Editat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi UNICEF. Bucureşti, 2004.
 • Cuciureanu M.: Peter Petersen şi dimensiunea socială a educaţiei. În Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic(Edit.): Buletin ştiinţific. Anul I/ Nr.2/2004, Editura Universităţii, Piteşti, 2004.
 • Cuciureanu, M.: Capitolele Educaţia părinţilor şi educaţia viitorilor părinţi, Concluzii şi Recomandări în Ionescu, M.; Negreanu, E. (Coord.): Educaţia în familie. Repere şi practici actuale. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006.
 • Cuciureanu, M.: Educaţia altfel. Peter Petersen şi modelul Planului Jena. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006.
 • Cuciureanu, M.: Jenaplan in Roemenië. In Nederlandse Jenaplan Vereniging (Edit.): Mensenkinderen. Tijdschrift voor en over Jenaplan onderwijs. Nr.105, Anul 22/3 Ianuarie 2007.
 • Cuciureanu, M.: Der Jenaplan in Rumänien. În: Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in Deutschland (Edit.) Kinderleben. Zeitschrift Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik  nr. 25/iulie 2007.
 • Cuciureanu, M. (Coord.): Caietul educatoarei Planul Jena. I.S.E., Bucureşti, 2007.
 • Cuciureanu, M.: Abilitate (vol.1, p.2); Petersen, Peter (vol.2, p.861). În Noveanu, E.; Potolea, D. (Edit.): Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic. Vol.I şi II. Editura Sigma, Bucureşti, 2007-2008. ISBN 978-973-649-393-5 (gen.)/ ISBN 978-973-649-394-2 (vol.1), ISBN 978-973-649-395-9 (vol.2)
 • Cuciureanu, M.: Colaborarea constantă și coerentă dintre familie și grădiniță. Revista de Pedagogie Nr.10-12/2009 (p.137-144) ISSN 0034-8678
 • Cuciureanu, M. (coord.): Educație timpurie. Integrarea copiilor în grădiniță. Editura PIM, București, 2010.

Alte informații:

 • Membră a Comisiei Naționale a Alternativelor Educaționale
 • Președintă a Asociației Planul Jena România

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Publicat pe 5 august 2010 Consiliul Științificcs2Despre noiEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei