Ştefănescu Ioana

Cercetător ştiinţific

Domeniul principal de competenţă: Psiho-sociologia religiei, educaţia moral-religiosă a tinerilor
E-mail: ioana.stefanescu[at]ise.ro

Studii
Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoţia 1998, licenţiată în Teologie – Asistenţă Socială.
În perioada 2000-2011, am participat la o serie de stagii de formare şi de promovare a activităţilor de consiliere privind cariera (modul de pregătire pentru consilieri pe carieră – 2000), şi management educaţional (2011).

Domenii de competenţă

Cercetare

  • istoria religiilor, educaţia moral-religioasă a tinerilor („Dimensiunea spirituală a Tineretului” – studiu privind evoluţia ideilor şi credinţelor religioase în rândul tinerilor, în perioada 1996-2003, „Icoana între adevăr estetic şi manipulare ideologică – colectivism, comunism, comunitarism, sobornicitate”, studiu privind manipularea, 2007);
  • mobilitatea educaţională inter-generaţională a tinerilor (Tineretul şi mobilitatea socială intergeneraţională, comunicare la seminarul Institutului de Sociologie „Dimitrie Gusti”al Academiei Române, pe tema „Starea socială şi morală a tineretului”, Bucureşti 2002);

Expertiză

  • evaluarea răspunsurilor elevilor la testări (testarea PIRLS/TIMSS – proiectul „Un învăţământ performant, bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării – proiect POS DRU, 2011);
  • consiliere vocaţional – ocupaţională a tinerilor (proiectul: “Informare şi Consiliere privind Cariera” – program guvernamental de înfiinţare a unei reţele de Centre de Consiliere privind Cariera , derulat prin Banca Mondială, împreună cu Guvernul Canadei prin Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională; reprezentant în Grupul de Lucru al M.T.S., (2000-2002),
  • documentare ştiinţifică pe tineret şi pe grupuri vulnerabile de tineret, în lucrări de cercetare socială pentru tineret (”Studiu privind fundamentarea profesiei de lucrător social în domeniul tineretului”, 2002; Programul Naţional de Tineret – “Tinerii şi activitatea economică”, “Planul Naţional de Tineret”, analiza din perspectivă socio-economică a stării populaţiei cu vârste cuprinse între 15-30 ani).
Publicat pe 6 august 2010 csEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa Cercetari pentru TineretEchipa ISE