Bostan Carmen Gabriela, CS II, Dr.

Dr. Carmen Bostan
Cercetător Știinţific II

E-mail: carmenbostan@ise.ro

Educație și formare:

  • Doctor în Fizica (2011), la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică cu teza „Fizica în context inter şi transdisciplinar”
  • Master în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, (2011), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
  • Studii postuniversitare de specializare în Informatică – Tehnologii Aplicate pe Calculator, (2001), Centrul CREDIS, Universitatea din Bucureşti
  • Licenţă în Fizică, (1989), Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Fizică
  • Absolventă a mai multor cursuri / programe de formare continuă, între care formare de formatori, management şi comunicare, DeCeE – Programul naţional de dezvoltarea a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice, management educaţional.

Domenii de expertiză: proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar (Fizică, TIC, Ştiinţe); dezvoltare baze de date și statistici; elearning; modelare/simulare pe computer, Resurse Educaționale Deschise, formarea adulţilor (formator certificat CNFPA).

Proiecte (selectiv):

 

 

Publicat pe 6 august 2010 cs2CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa CurriculumEchipa ISE