Bostan Carmen Gabriela, CS II, Dr.

Cercetător ştiinţific II
Laborator Curriculum
E-mail: carmenbostan@ise.ro
Domenii de expertiză: proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar (Fizică, TIC); dezvoltare baze de date și statistici; elearning; modelare/simulare pe computer

Formare:

  • Doctor în Fizica (2011), la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică cu teza „Fizica în context inter şi transdisciplinar”;
  • Master în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, (2011), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;
  • Studii postuniversitare de specializare în Informatică – Tehnologii Aplicate pe Calculator, (2001), Centrul CREDIS, Universitatea din Bucureşti;
  • Licenţă în Fizică, (1989), Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Fizică.
  •  Absolventă a mai multor cursuri / programe de formare continuă, între care formare de formatori, management şi comunicare, DeCeE – Programul naţional de dezvoltarea a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice, management educaţional.

Domenii de expertiză:

  • proiectare, dezvoltare şi evaluare de curriculum şcolar (Fizică, TIC, Ştiinţe); dezvoltare baze de date şi statistici; e-learning; modelare/simulare pe computer; formarea adulţilor (formator certificat CNFPA).

Experienţă:

  • 1989 – 2008, profesor în învăţământul preuniversitar (fizică, TIC);
  • 2008 – 2010, consilier superior Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, serviciul Informatizare, baze de date şi comunicaţii virtuale;
  • 2010 – prezent, cercetător ştiinţific III, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Publicaţii relevante (autor/ coautor):

Ghid metodologic al profesorului de fizică, Mijloace moderne utilizate în predarea fizicii, Educaţia şi integrarea europeană în viziune transdisciplinară, Fizica în context inter şi transdisciplinar, Integrarea competenţelor cheie la disciplina TIC, The modern aids used to teach Physics: Computer Assisted Instruction, Universul cunoaşterii pe înţelesul copiilor, Metode digitale complementare în predarea-învăţarea fizicii, Electrical and Photoelectrical Properties of Organic Photovoltaic Cells Based on Polymer Blends ITO/PEDOT/P3HT: PCBM (1:1), Teaching/Learning Photovoltaic Effect in High School, Integration of multimedia in class work and lab activities, Computer modeling in Physics’  experiments, Place of computer in teaching/ learning physics.

 

 

Publicat pe 6 august 2010 cs2CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa CurriculumEchipa ISE