Aramă Alexandra, CS III

image1

Drd. Alexandra ARAMĂ

Cercetător Științific III

E-mail: alexandra.arama@ise.ro

 

Formare:

 • Doctorand în cadrul Școlii doctorale „Științele educație”, Universitatea din București. Facultatea de Psihologie și științele educației, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ion-Ovidiu Pânișoară
 • Studii aprofundate – Management și evaluare educațională, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și științele educației
 • Licenţiată în Știinţele educaţiei în 2007, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și științele educației

 

Domenii de expertiză: teoria educaţiei, elearning, învățare asistată de calculator, management școlar, programe și proiecte europene, parteneriate şcolare online, formare profesională

Lucrări (listă selectivă):

 • Alexandru, M., Aramă, A., Gheorghe, O., Velea, S. (2020). Tehnologie digitală și creativitate didactică. București: Editura Universitară
 • Istrate, O. (coord.), Alexandrescu, C., Bunica, A., (et al.). (2013). Învățarea prin proiecte eTwinning – Compendiu de practici didactice innovative realizate prin activități de parteneriat cu școli europene. București: Editura Universitară
 • Velea, S. (coord.), Gheorghe, O., Bunica, A., Vasilescu, I.. (2011). Parteneriate şcolare europene. Colecţie de bune practici – eTwinning 2011. București: Institulul de Științe ale Educației și Centrul pentru Inovare și Dezvoltare în Educație
 • Velea, S. (coord.), Gheorghe, O., Bunica, A., Vasilescu, I. (2010). eTwinning – Parteneriate școlare europene. Colecție de bune practici. București: Institulul de Științe ale Educației și Centrul pentru Inovare și Dezvoltare în Educație

 

Activităţi și afilieri profesionale:

 • Coordonator național al proiectului eTwinning între 2014-2019
 • Membru în echipa de implementare a studiului PISA 2018 în România
 • Asistent de proiecte la Centrul pentru Inovare și Dezvoltare în Educație – TEHNE
 • Consilier psihopedagogic în învățământul preuniversitar (2009 – 2010)

 

Publicat pe 9 decembrie 2010 Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei