Velea Simona, Dr.

Cercetător Științific Principal I

E-mail: simona@ise.ro

 

 

Formare:

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2009, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Metaevaluarea. Standarde calitative. Aplicații în domeniul programelor educaționale ”
 • Studii Aprofundate – Măsurare și evaluare educațională, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • Licenţiată în ştiinţele educaţiei în 1998, la Universitatea din Bucureşti, FPSE, cu teza „Reforma curriculum-ului în Europa. Un studiu de caz – Finlanda”
 • Şcoala Normală „Ştefan Velovan”, Craiova (1989-1994)
 • Cursuri intensive de Politici educaționale (2002) și de Cetățenie interculturală (2000), la Universitatea Central-Europeană din Budapesta

Domenii de expertiză

 • educație civică, educaţie nonformală, formarea profesorilor, didactică

Proiecte coordonate (listă selectivă)

 • Acomodarea copilului cu trecerile de nivel din învățământul obligatoriu (2012-2013)
 • Responsabilitatea profesorului în formarea morală a elevilor (2011)
 • eTwinning România (2007-2011)
 • SEE Education Cooperation Network, coordonator național (2000-2007)
 • Start bun pentru şcoală, proiect dezvoltat în parteneriat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Organizaţia Romani CRISS, UNICEF – coordonator pedagogic (2001-2002)
 • Lucrări (listă selectivă)
 • Velea, S., Farca, S., Badea, D. (coord.), Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a copiilor, Institutul de Științe ale Educației, 2011.
 • Velea, S. (coautor), Teacher Training System. Country report, în Zgaga, P. (coord.), „Prospects of teacher training in South-East Europe”, Ljubljana, Slovenia, 2006, disponibil online: http://www.see-educoop.net/portal/tesee.htm
 • Zgaga, P., Neacşu, I., Velea, S. (coord.), Formarea cadrelor didactice. Experienţe europene, Ed. Universitară, 2007
 • Velea, S. (coord), Istrate, O., Bercu, N., Raport de evaluare a programelor Socrates şi Leonardo da Vinci, 2000-2006, Institutul de Stiinte ale Educatiei, iunie, 2007
 • Velea, S. (coord.), Valorificarea noilor tehnologii în parteneriate şcolare. eTwinning, Ed. PIM, Iaşi, 2009
 • Velea, S. (coautor), Educaţia viitorilor părinţi. Ghidul profesorului, ARED, UNICEF, Editura MarLink, Bucureşti, 2007.

Activităţi și afilieri profesionale

 • Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Teoria educaţiei
 • Cadru didactic asociat la Universitatea Politehnica din București (2005-2007)
 • Consultant internațional, UNICEF, octombrie 2011 – mai 2012, evaluarea Inițiativei ”Child-Friendly School”în republica Moldova
 • Coordonator național pentru educație  pentru cetățenie democratică și drepturile omului, al Consiliului Europei
 • Membru al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Comisia pentru programe transdisciplinare

Publicat pe 5 iulie 2011 Consiliu Administratiecs2Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ConducereEchipa ISEEchipa Teoria Educatiei