Catană Luminița

Cercetător ştiinţific III
Laborator Teoria Educatiei
E-mail: luminita.catana@ise.ro
Domenii de expertiză: Proiectare, dezvoltare şi evaluare curriculară (matematică, ştiinţe ale naturii, alternative educaţionale), didactica matematicii, management şi evaluare în educaţie, formarea şi evaluarea adulţilor

Pozitia actuala: cercetător ştiinţific III în cadrul ISE ( din 1990)

Formare:

 • Master în evaluare şi management educaţional 2003- Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei
 • Licentiat 1989 – Facultatea de matematica, secţia matematica-mecanică, Universitatea Bucureşti
 • Curs formator CNFPA- 2009
 • Curs evaluator CNFPA – 2011

Participare la proiecte internaţionale

 • SEDEC- Science Education for the Development of European Citizenship (2005-2008) ,program Socrates: 226699-CP-1-IT- COMENIUS-C21-
 • Expert in cadrul proiectului de evaluare internaţională TIMSS, coordonat de IEA, 2006-2007.
  Expert in cadrul proiectului de evaluare internaţională TIMSS, coordonat de IEA, 2011.
 • Expert in cadrul proiectului «Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement obligatoire» (IPPE), Projet no-143672-LLP-1-2008-1-IT-KAI-KAISCR

Lucrări (lista selectiva de articole şi cărţi publicate):

 • Criterii pentru elaborarea si evaluarea manualelor, in Psihopedagogia copilului, nr 2, 2003
 • Ghid de informare/formare a invatatorilor care vor fi incadrati in clasa I, MEC, CNFPIP, Bucuresti, 2003, cap. Curriculum pentru clasa I si a II-a. Aria „Matematica si stiinte ale naturii”
 • Ghid de informare/formare a invatatorilor care vor fi incadrati in clasa I, MEC, CNFPIP, Bucuresti, 2003, cap. „Precizari metodologice privind aplicarea noilor programme de matematica”, clasele I, II.
 • Quo Vadis, Academia? Repere pentru o reforma de profunzime in invatamantul superior. Ed Sigma, 2006, coord M. Singer si L. Sarivan, cap 1 . (in colaborare), pag 15-67.
 • Educatia pentru cetatenie europeana si educatia stiintifica: valori comune, p117-127, in Revista de Pedagogie, nr.1-6/2008 ISSN 0034-8678 (in colaborare)
 • Domeniul de competenţe cheie matematică şi elaborarea curriculară. Revista de Pedagogie nr.58 (3)/2010
 • Agenda Educaţiei – Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculum-ul şcolar Revista de Pedagogie nr.58 (3)/2010.
 • Domeniul de competente cheie matematica – Ghid pentru cadre didactice, 70 pag, în CD: Metodologia de implementare a competenţelor cheie europene în curriculumul şcolar aplicat , ISBN 978-973-0-07853-4
 • Analiza programelor şcolare (coordonator Octavian Mândruţ) în CD: Metodologia de implementare a competenţelor cheie europene în curriculumul şcolar aplicat , ISBN 978-973-0-07853-4
 • Implementarea competentelor cheie curriculumul şcolar aplicat (în colaborare, editie electronica, 2011), ISBN 978-973-0-12006-6
 • Abordarea integrată a curriculumului şcolar In Revista de pedagogie, anul LIX, nr. 4.2011, ISBN 0034-8678 (în colaboare cu O. Mândruţ)
 • Proiectarea curriculară în condiţiile instruirii pe competenţe. In Revista de pedagogie, anul LIX, nr. 4.2011, ISBN 0034-8678 (în colaboare cu O. Mândruţ)

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Publicat pe 6 august 2010 cs3CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei