Catană Luminița

Cercetător Știinţific II
E-mail: luminita.catana@ise.ro

Formare:

 • Doctor în Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2017)
 • Master în Management şi evaluare educaţională, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2002)
 • Licențiat în Matematică, specializarea Matematică – Mecanică, Universitatea din București, Facultatea de Matematică (1989)
 • Manager de proiect – curs de perfecționare (2013)
 • Evaluator de competențe profesionale – curs de perfecționare (2011)
 • Formator – curs de perfecționare (2009)

Domenii de expertiză: proiectare, dezvoltare şi evaluare curriculară (matematică, ştiinţe ale naturii, alternative educaţionale), didactica matematicii, management şi evaluare în educaţie

Proiecte internaţionale și naționale:

 • PISA (Programme for International Student Assessment) – expert (2017-2018, 2021);
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Ein Labor für Physik und Sprache – membru (2017);
 • ESTEEM (European STudy circle based on a new Environmental Education Methodology), proiect transnaţional Socrates pentru educaţia adulţilor – expert (1998-2001);
 • SEDEC (Science Education for Development of European Citizenship), Programul Socrates/LLP, ID 226699-CP-1-IT- COMENIUS-C21 – expert (2005-2008);
 • TIMSS (Trends în Internaţional Mathematics and Science Study) – expert, responsabil Matematică (2006-2007);
 • IPPE – Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement obligatoire, Projet no. 143672-LLP-1-2008-1-IT-KA1-KA1SCR – expert (2008);
 • Cadrul de referinţă al curriculum-ului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, POSDRU/55/1.1/S/25088 – expert TS (2011);
 • Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentale – strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării„, POSDRU/55/1.1/S/35279 – expert TS (2011);
 • Cariera de succes în învăţământul preuniversitar, prin implementarea de programe de formare inovative„, POSDRU/87/1.3/S/61602 – expert curriculum (2011-2012);
 • „Matematica digitală. Curriculum opţional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141867 – expert elaborare curriculum şi resurse educaţionale (2014-2015);
 • “Povestea limbii române. Curriculum opţional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141726 – expert evaluator unități de învățare (2014-2015);
 • Curriculum pentru disciplina matematică în România”, Romanian-American Foundation și Societatea de Științe Matematice din România – participant studiu-diagnoză (2016);
 • Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (CRED)”, cod SMIS 2014+:118327 – coordonator Învățământ primar (2018-2021).

Lucrări (lista selectivă de articole şi cărţi publicate):

 • Catană, L., Căprioară, D. (2017). Joc și intuiție în predarea și învățarea matematicii la clasa a V-a. București: Editura Universitară, ISBN 978-606-28-0601-9.
 • Mândruţ, O., Catană, L., & Mândruţ, M. (2012). Instruirea centrată pe competenţe. Arad: “Vasile Goldiş“ University Press, ISBN 978-973-664-538-9.
 • Ardelean, A., Mândruţ, O., Catană, L. s.a. (2012). Didactica formării competenţelor. Arad: „Vasile Goldiş” University Press, ISBN 978-973-664-578-5.
 • Cuciureanu, M., & Catană, L. (2017). Planul Jena – O opțiune pentru copii, părinți și educatori. În Crișan A.N. (Coord.), Pedagogii alternative. Studii. București: Editura Universitară (pp. 199-210), ISBN 978-606-28-0668-2.
 • Mândruţ, O., & Catană, L. (2012). Sistemul de atitudini şi valori în învăţământul preuniversitar din România. În Opriș, D., & Scheau, I. (Eds.), Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze (pp. 7-19). Chişinău: Editura Pontos, ISBN 978-9975-51-406-4.
 • Catană, L. (2018). Programa de matematică pentru gimnaziu: un echilibru între modern și tradițional. Revista de Pedagogie, 66(2).
 • Catană, L., & Angelușiu, M. (2018). Disciplinele opționale în școala românească: opinii ale părinților. Revista de Pedagogie, 66(2).
 • Catană, L. (2015). Educational alternatives in the pre-university education, from the parents’ perspective. Global Journal for Research Analysis, 4(6), 394-396.
 • Catană, L. (2013). Jocurile matematice combinatoriale – posibilităţi de studiu în şcoala obligatorie. Revista de Pedagogie, 61(4), 75-84.
 • Catană, L., & Mândruţ, O. (2011). Abordarea integrată a curriculumului şcolar. Revista de Pedagogie, 59(4), 93-100.

 

Publicat pe 6 august 2010 cs3CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei