Sarivan Ligia

dr. Ligia Sarivan

Cercetător Știinţific I

Domenii de expertiză: didactici ale disciplinelor filologice; formarea profesorilor care predau discipline din aria curriculara Limba si comunicare; curriculum aplicat in ZEP; parteneriate de cercetare, abordări integrate în practicile la clasă

Ligia Sarivan este cercetător ştiinţific I în cadrul Unității de Cercetare în Educație (Laboratorul Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării), Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

A absolvit Facultatea de Limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti în 1985 cu media 10 şi a obţinut titlul de doctor în filologie in 1998 cu teza Science et/ ou littérature. L’incidence des paradigmes scientifiques sur l’enseignement – apprentissage de la littérature. A predat franceză şi engleză la toate nivelurile de învăţământ. Din 1998 a participat în coordonarea şi derularea a numeroase programe de formare continuă a profesorilor în România şi Europa de Sud-Est. A fost invitată să predea în programe de pregătire iniţială a profesorilor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Universitatea din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe.

Ligia Sarivan are o expertiză notabilă în curriculumul aplicat pentru limbi moderne, derulând cercetări pe o varietate de teme didactice inovative: aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în demersul didactic, dezvoltarea competenţelor cheie la nivelul disciplinelor filologice, metodologie interactivă şi deconstruirea clişeelor didactice, curriculum aplicat în zone de educaţie prioritară, blended-learning, TIC în didactica limbilor străine, dimensiunea de gen în didactica limbilor străine, identificarea greşelilor tipice ale elevilor în cadrul studiilor PIRLS și PISA. Ligia Sarivan este implicată activ în dezvoltarea parteneriatelor de cercetare cu masteranzi şi profesori în domeniul didacticii limbilor moderne şi materne.

A publicat ca autor şi co-autor numeroase articole, cărţi şi capitole în cărţi în România şi în străinătate – Deconstructing the Canon: MI as a Powerful Tool to Build Language Teachers’ Competence; Curriculum Reframed: Multiple Intelligences and New Routes to Teaching and Learning in Romanian Universities; The Reflective Teacher; Homo Zappiens Challenges Language Education; Reversing the Spiral Down: Opportunities for Student-Centered Approaches in Education Priority Areas; Graduate and International Students Explore Language and Identity within a Win-Win Learning Partnership; Meaning in Reading: Could Romania’s PISA 2018 Results Become a Wake-Up Call to Innovate Practices? EFL and the Key Competence-Based Curriculum in Romania. Do Children in Primary School Effectively Learn English? – reprezintă numai o selecţie din publicaţiile apărute în ultimul deceniu.

Publicat pe 6 august 2010 cs1CurriculumEchipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa CurriculumEchipa ISE