Despre UCE

Unitatea de Cercetare în Educație

Unitatea de Cercetare în Educație funcționează ca structură de cercetare-dezvoltare în domeniul educației, fără personalitate juridică, organizată la nivel de direcție în cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

MISIUNE: Unitatea de Cercetare în Educație generează și transferă cunoaștere relevantă în domeniul educației, inclusiv prin conectarea la mediul științific național și internațional.

VIZIUNE: Unitatea de Cercetare în Educație este fundamentarea științifică a politicilor în domeniul educației.

SCOP: Unitatea de Cercetare în Educație are ca scop fundamentarea politicilor și practicilor educaționale, pe baza cercetării științifice, în concordanță cu provocările de la nivel național și european.