Comunicarea profesori – părinți în şcolile din medii dezavantajate. Rezultatele unui program de formare

Comunicarea profesori – părinți în şcolile din medii dezavantajate. Rezultatele unui program de formare

Publicat pe 9 decembrie 2016

Perioada de derulare: ian. 2014 – dec. 2015 Parteneriatul şcoală – familie – comunitate (SFC) este abordat în literatura de specialitate ca o relație prin intermediul căreia personalul şcolii acţionează împreună cu familia şi alți membri ai comunității în vederea … Continuă să citești

Analiza rezultatelor elevilor  la simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a – 2016  Ce putem învăța pentru viitor?

Analiza rezultatelor elevilor la simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a – 2016 Ce putem învăța pentru viitor?

Publicat pe 8 decembrie 2016

Simularea pentru evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă o adevărată ”avanpremieră” a primului moment de evaluare semnificativ  din viața unui elev, un examen important pentru parcursul școlar și profesional ulterior. În egală măsură, este o oportunitate de … Continuă să citești

Aspecte privind incluziunea socială a tinerilor aflați în afara sistemelor de educație, formare și ocupare profesională (NEET)

Aspecte privind incluziunea socială a tinerilor aflați în afara sistemelor de educație, formare și ocupare profesională (NEET)

Publicat pe 8 decembrie 2016

Accesul tinerilor la educație și ocupare reprezintă o componentă esențială a tranziției lor spre statusul de adult și, implicit, a integrării lor sociale. Între obiectivele prioritare ale politicilor europene se află și crearea mai multor oportunități pentru tineret în domeniile … Continuă să citești

GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: ian 2015 – dec 2016 Incepând cu anul 2012 a început proiectarea şi implementarea unui nou curiculum pentru învăţământul primar care a adus două schimbări majore în sistem: introducerea clasei pregătitoare şi orientarea curriculumului spre formarea competenţelor … Continuă să citești

OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: martie 2014 – decembrie 2015 Analiza situaţiei şi justificarea proiectului In contextul documentului ISE Plan-cadru de cercetare 2013-2016, tema Oportunităţi şi provocări în aplicarea curriculumului la nivelul şcolii – învăţământ primar şi gimnazial se subsumează direcţiei de … Continuă să citești

MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE ÎN ȘCOALĂ

MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE ÎN ȘCOALĂ

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: mai 2015 – decembrie 2016 Documente Brosura-motivatia-pentru-invatare Pliant-motivatia-pentru-invatare Problematica cercetării şi justificarea proiectului Motivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine, şi, implicit, rezultatele acestui proces. Sintagme și etichetări negative precum elevii nu mai sunt interesați … Continuă să citești

Instrumente și metode în managementul educațional

Instrumente și metode în managementul educațional

Publicat pe 6 august 2015

Titlul proiectului: Instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea funcţionării consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar Perioada de derulare: 1 ianuarie 2015 – 30 decembrie 2016 Focalizarea studiului se va face pe unele aspecte mai puţin cercetate şi cunoscute ale … Continuă să citești

RAPORT ASUPRA STĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA

RAPORT ASUPRA STĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare ianuarie – decembrie 2015 Documente: Raport-starea-invatamantului-superior-2015-site-ise Raport-starea-invatamantului-preuniversitar-2015-site-ise Contextul cercetării /analiza situației / justificare Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare precizează: “Ministerul Educaţiei Naţionale dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului … Continuă să citești

IAR ACUM, ÎNCOTRO? PARCURSUL ȘCOLAR AL ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A DIN ȘCOLILE ZEP

IAR ACUM, ÎNCOTRO? PARCURSUL ȘCOLAR AL ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A DIN ȘCOLILE ZEP

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare: ianuarie – decembrie 2015   Contextul cercetării /analiza situației / justificare Datele curente privind situația absolvenților clasei a VIII-a evidențiază un tablou aparent pozitiv: abandonul școlar a atins în anul precedent cel mai mic nivel din ultimii 5 … Continuă să citești

ÎMPOTRIVA TUTUROR GREUTĂȚILOR! ANALIZA FENOMENULUI DE REZILIENȚĂ ȘCOLARĂ

ÎMPOTRIVA TUTUROR GREUTĂȚILOR! ANALIZA FENOMENULUI DE REZILIENȚĂ ȘCOLARĂ

Publicat pe 6 august 2015

Perioada de derulare ianuarie – decembrie 2015 Contextul cercetării /analiza situației / justificare Proiectul de cercetare a fost construit în relaţie cu obiectivele Campaniei şcolare UNICEF Hai la şcoală! în anul şcolar 2014/2015, în cadrul căreia Institutul de Ştiinţe ale … Continuă să citești