Lectura - o perspectivă transversală

Lectura – o perspectivă transversală

Publicat pe 15 februarie 2024

Unitatea de Cercetare în Educație valorifică rezultatele unui proiect vizând lectura ca o competență transversală, prin intermediul unor prezentări audio: – O introducere cuprinzând opțiunile de bază ale proiectului – Exemple de sarcini de lectură selectate dintre itemii publici PISA … Continuă să citești

Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020
Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari

Publicat pe 20 decembrie 2021

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari, Volumul I: Învățământ primar, București: Editura Didactică și Pedagogică, ISBN: 978-606-31-13-19-2 Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru … Continuă să citești

COMPETENȚELE SOCIALE ȘI EMOȚIONALE. Colecție de bune practici pentru consilieri și profesori

COMPETENȚELE SOCIALE ȘI EMOȚIONALE. Colecție de bune practici pentru consilieri și profesori

Publicat pe 16 decembrie 2021

Andrei, Angela (coordonator) (2021).“Competențele sociale și emoționale. Colecție de bune practici pentru consilieri școlari și profesori”, București: Editura Universitară, ISBN: 978-606-28-1248-5 Lucrarea conține aspecte teoretice și 38 de exemple de bună practică, prezentate sub forma a 26 jurnale de reflecție, 6 … Continuă să citești

Împotriva tuturor provocărilor. Un studiu exploratoriu privind reziliența în școală

Împotriva tuturor provocărilor. Un studiu exploratoriu privind reziliența în școală

Publicat pe 24 mai 2021

Împotriva tuturor provocărilor. Un studiu exploratoriu privind reziliența în școală

Un mediu de învățare nonviolent pentru toți copiii. O cercetare la nivel național în învățământul primar și secundar

Un mediu de învățare nonviolent pentru toți copiii. O cercetare la nivel național în învățământul primar și secundar

Publicat pe 24 mai 2021

Un mediu de învățare nonviolent pentru toți copiii. O cercetare la nivel național în învățământul primar și secundar București 2018

Toolkit for Inclusive Early Childhood Education and Care

Toolkit for Inclusive Early Childhood Education and Care

Publicat pe 26 februarie 2021

Educația și îngrijirea timpurie este o primă dimensiune a învățării pe tot parcursul vieții. Toolkit-ul include un set de soluții practice și măsuri menite să inspire factorii de decizie la nivel național, regional sau local, precum și practicienii în domeniu.

Ghid practic de resurse educaționale și digitale pentru instruire online

Ghid practic de resurse educaționale și digitale pentru instruire online

Publicat pe 26 februarie 2021

Lucrarea prezintă aspecte de actualitate proiectarea și realizarea resurselor pentru instruirea online, problematica drepturilor de autor, aplicarea tehnologiilor digitale la un curs de limbă engleză, 40 idei creative pentru predare.

Digital Education Action Plan 2021-2027

Digital Education Action Plan 2021-2027

Publicat pe 10 februarie 2021

Digitalizarea rapidă din ultimul deceniu a transformat multe aspecte ale muncii și ale vieții de zi cu zi, remodelând societatea, piața muncii și viitorul muncii. Sistemul de educație și formare face din ce în ce mai mult parte din transformarea … Continuă să citești

Integrarea lingvistică a migranților adulți

Integrarea lingvistică a migranților adulți

Publicat pe 1 februarie 2021

Proiectul  Integrarea lingvistică a migranților adulți (Linguistic Integration of Adult Migrants / LIAM), este o inițiativă a Consiliului Europei (CoE) în domeniul integrării lingvistice a migranților, implementat din anul 2006, ce are ca scop sprijinirea factorilor de decizie politică și a practicienilor implicați în facilitarea … Continuă să citești