Mihăilescu Angelica

Dr. Angelica MIHĂILESCU
Cercetător Știinţific II

E-mail: angelica.mihailescu@ise.ro

 

Formare:

 • Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti
 • Doctor în filologie (2006) cu teza Strategii de comunicare intr-o situaţie interculturala (ora de limba străină pentru elevi romani)
 • Specializare în sociolingvistica, pragmatica (analiză conversaţională, etnometodologie, politeţe verbală), achiziţia limbilor străine, educaţie interculturală.

Domenii de expertiză:

Proiectare şi dezvoltare de currriculum (aria curriculară Limbă şi comunicare); evaluare proiecte de programe de tip curriculum la decizia școlii, alternativa educațională Waldorf, Montessori, Limba română ca limbă străină pentru pentru copiii străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România şi pentru minorii refugiaţi neînsoţiţi; educaţie nonformală; educaţie (inter)culturală; formarea adulţilor; pragmatică lingvistică (analiză conversaţională, etnometodologie, politeţe verbală); achiziţia limbilor străine; evaluare PISA (componenta Reading).

Cercetări, studii, rapoarte: Opționalele – proiect curricular la nivelul școlii; Arta în școală: concepte și practici; Mecanisme şi practici de aplicare şi de dezvoltare a curriculumului la nivel de şcoală şi de clasă; Evaluarea programului național  de activități extrașcolare și extracurriculare „Școala altfel”; Valorificarea experienţelor de învăţare nonformală în construirea competenţelor cheie; Metodologia implementării competențelor cheie  în curriculumul școlar aplicat; Pașaportul Lingvistic EUROPASS; Dezvoltarea competențelor de comunicare în învățământul obligatoriu etc.

Participarea în proiecte naţionale şi internationale

 • Expert curriculum în cadrul Proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (SMIS 118327), A2.3 Constituirea unei oferte nationale de programe scolare pentru optionale integrate (inclusiv ADS) si promovarea ei, www.educred.ro
 • Membru în grupul de lucru al Proiectului Ora de școală la muzeu, coord. de Global Mindscape, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște (AFCN, Proiectul nr. P041/21, sesiunea de finanțare I/2015-2016, aria Patrimoniu Cultural Material), 2016, http://www.globalmindscape.ro/; afcn.ro
 • Colaborarea la organizarea seminarului – Relier les examens de langue aux niveaux de performance linguistique du Cadre européen de référence: promouvoir l’assurance qualité en éducation et faciliter la mobilité, din cadrul Proiectului RELANG; Institutul de Științe ale Educației și Centre européen pour les langues vivantes et la Commision Européenne, Coopération sur Methodologies et évaluation dans l’apprentissage des langues Centre européen pour les langues vivantes (CELV) de Graz, Conseil de l’Europe, 2013, http://www.ise.ro/ise-in-actualitate/evenimente-si-informatii
 • Membru în echipa Proiectului Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii, II, coord. de Institutul Național al Patrimoniului (AFCN, Proiect 12FP-II / 14.05.2012), www.cimec.ro; www.patrimoniu.ro.
 • Membru în echipa Proiectului MULTICULT – Galeria muzeală virtuală a minorităţilor etnice din România, Institutul Național al Patrimoniului, București, (AFCN, Proiect 48NM-I / 13.03.2012), 2012, www.multicult.ro; www.cimec.ro; www.patrimoniu.ro.
 • Coordonatorul grupului de lucru pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare”, în cadrul Proiectului POSDRU/55/1.1/S/25088: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare; activitatea 4, Analiza programelor şi a manualelor şcolare pe discipline, proiect derulat de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, 2011.
 • Coordonatorul grupului de lucru din România, în cadrul Projet IPPE – Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement obligatoire, nr.143672-LLP-1-2008-1-IT-KA1-KA1SCR, Programul de educaţie pe tot parcursul vieţii, coord. Universita degli Studi di Bergamo, via Salvecchio, 19, I-24129 Bergamo, Italia, 2010-2011, www.parentsparticipation.eu

 

Publicaţii (selecţie)

 • Mihăilescu, Angelica. 2016. Cultură și educație: accente, percepții, aplicații. București: Editura Universitară.
 • Mihăilescu, Angelica. 2007. Comunicarea interculturală. Ora de limbă spaniolă. București: Editura Universității din București.
 • Mihăilescu, Angelica, Iacob, Mihai (coord.). 2016. Lecțiile patrimoniului. Scenarii educaționale pentru ciclul gimnazial. București: Asociația Metrucub-resurse pentru cultură (ISBN 978-973-0-22929-5).
 • Mihăilescu, Angelica. 2016. Științele și patrimoniul cultural. În Murgoci, Mihaela; Petroviciu, Irina (coord.) Patrimoniul muzeal și științele: o altfel de perspectivă. București: Muzeul Național de Istorie a României, p.11-15 (ISBN 978-973-0-22935-6).
 • Botnariuc, Petre; Iacob, Mihai; Mihăilescu, Angelica. 2016. Educația prin cultură în viziunea profesorilor. București: Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma”.
 • Mihăilescu, Angelica. 2012. Aria curriculară Limbă și comunicare. În Laura-Elena Căpiță (coord.), Analiza programelor și a manualelor școlare alternative/ Centrul Național de Evaluare și Examinare. București: Editura Didactică și Pedagogică, p.89-224; 391-410 (ISBN 978-973-30-3142-0).
 • Mihăilescu, Angelica; Sarivan, Ligia. 2010. Ghid metodologic privind abordarea domeniului de competenţe cheie comunicarea în limba maternă. În Costea, Octavia (coord.), Metodologia implementării competențelor cheie în curriculumul școlar aplicat. București: Institutul de Științe ale Educației (suport electronic, ISBN 978-0-07854-1).
 • Analiza de programe școlare (capitol colectiv). 2009. În Costea, Octavia (coord.). Educaţia nonformală şi informală. Realităţi şi perspective în şcoala românească. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, p.79-212 (ISBN 978-973-30-2605-1).

 

Articole în reviste de specialitate (selecție)

 • Mihăilescu, A., Sarivan, L. 2021. Lectura pe ecran şi aprofundarea surselor: ocazii de învăţare online prin valorificarea materialelor PISA. În Revista de Pedagogie nr.1/ 2021.
 • Mihăilescu, A., Sarivan, L. 2020. Învățând din experiențele PISA: antrenamente de lectură pentru explorarea informațiilor părtinitoare. În Revista de Pedagogie nr.2/ 2020.
 • Mihăilescu, Angelica. Digital Resources and Heritage Education in Romanian Rural Schools.Sect IntelEdu, http://c3.icvl.eu/2017/http://c3.icvl.eu/2017/accepted-abstract-list
 • Mihăilescu, Angelica. Address and greeting in Romanian and Spanish: a comparative analysis from the erspective of politeness. În Transylvanian Review, ISSN 1221-1249 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_14%20iun_2016_factori.pdf
 • Mihăilescu, Angelica. 2017. O analiză a mediului educativ din perspectiva factorilor de stres la elevi. În Revista de pedagogie 2/2017.
 • Mihăilescu, Angelica.2016. L’expérience de l’enseignement en collaboration. Une étude exploratoire portant sur le format de l’interaction enseignant – architecte en Roumanie. În The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity 3rd edition 19 -20 may 2016 Tîrgu Mureş.
 • Mihăilescu, Angelica. 2014. Kamishibai: ateliere pentru dezvoltarea integrată a competenţelor cheie. În Responsabilitate publică în educaţie, Proceedings, 6th International Symposium – Public Responsibility In Education. Constanța: Editura Crizon, 2014, p. 127-132, ISSN 2066-3358.
 • Mihăilescu, Angelica. 2013. Resurse de educaţie nonformală din mediul rural. În Revista de pedagogie, anul LXI, 2/ 2013, p.147-156.
 • Mihăilescu, Angelica. 2012. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii: un indicator pentru calitatea educaţiei. În Responsabilitate publică în educaţie, Proceedings. Constanţa: Editura Crizon, 2012, p.353-356, ISSN 2066-3358.
 • Mihăilescu, Angelica. 2012. Recenzii: Rizzi et all. L’implication parentale au sein de l’ecole. Une approche innovante pour une education de qualite. Paris, L’Harmattan, 2012. În Revista de pedagogie, anul LX, nr.1/ 2012, p.135-136, ISSN 0034-8678.
 • Mihăilescu, Angelica. 2011. Un modelul de formare a profesorilor. În Revista de pedagogie, nr. 4/2011, p. 201- 205.
 • Mihăilescu, Angelica. 2010. Domeniul de competenţe cheie europene: comunicarea în limba maternă. În Revista de Pedagogie, nr. 3/2010, p.183-192.

Publicat pe 6 august 2010 Consiliu AdministratieConsiliul Științificcs3Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ConducereEchipa CurriculumEchipa ISEUncategorized