Mihăilescu Angelica

Cercetător ştiinţific III
Laborator Curriculum
E-mail: angela_mihailescu@yahoo.com
Domenii de expertiză:
proiectare şi dezvoltare de currriculum (Aria Limbă şi comunicare); educaţie nonformală; educaţie (inter)culturală; formarea adulţilor; pragmatică lingvistică (analiză conversaţională, etnometodologie, politeţe verbală); achiziţia limbilor străine

Angelica Mihăilescu este cercetător ştiinţific III, în cadrul Institutului de Stiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Curriculum.

Este absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti şi doctor în filologie (2006) cu teza Strategii de comunicare intr-o situaţie interculturala (ora de limba străină pentru elevi romani). Specializare în sociolingvistica, pragmatica (analiză conversaţională, etnometodologie, politeţe verbală), achiziţia limbilor străine, educaţie interculturală.

A participat la elaborarea de curriculum pentru limba spaniola şi a coordonat grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare de limba spaniolă, primar, gimnaziu şi liceu (cl. a IX-a), în cadrul Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar, componenta curriculum, RO3724, realizat cu sprijinul Guvernului României, prin acordul de împrumut cu Banca Mondiala (1996-1998); la elaborarea curriculumului pentru limba şi literatura română, clasele I-II (2002); la elaborarea curriculumului de limba română ca limbă străină pentru pentru copiii străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România şi pentru minorii refugiaţi neînsoţiţi (2004).

Colaborează la realizarea unor studii, rapoarte şi cercetări pe teme precum formarea competenţelor cheie, utilizarea paşaportului lingvistic Europass, strategii de învăţare a limbilor străine, educaţie nonformală, educaţie interculturală etc.
Contribuie la dezvoltarea unor cursuri de formare a adulţilor în domeniul formării competenţelor cheie şi a educaţiei nonformale (educaţie muzeală, educaţie culturală)

A participat ca expert in proiecte naţionale şi internationale:

 • Expert in cadrul proiectului de evaluare internaţională TIMSS, coordonat de IEA,2006, 2007.
 • Expert in cadrul proiectuelor de evaluare internaţională TIMSS, PIRLS, PISA, coordonate de IEA, 2011.
 • Coordonator in cadrul proiectului «Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement obligatoire» (IPPE), Projet no-143672-LLP-1-2008-1-IT-KAI-KAISCR
 • Coordonarea grupului de lucru pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare”, în cadrul Proiectului 25088: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare (activitatea 4: Analiza programelor şi a manualelor şcolare pe discipline – aria curriculară Limbă şi comunicare
 • Expert în cadrul proiectului Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii – program cultural pentru protejarea şi promovarea educaţională a patrimoniului cultural mobil, nr. 3 / 14.07.2010, finanţat de Agenţia Fondurilor Culturale Naţionale din România

Publicaţii (selecţie):

Lucrari individuale

 • Comunicarea interculturala. Ora de limba spaniola. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, 280 p., ISBN 978-973-737-384-7.

In colaborare:

 • Educaţie pentru cultură – cultură pentru educaţie, în Aurelia Duţu (coord.) Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, CPPC, Bucureşti, 2010, p. 95-120, ISBN 978-973-0-09285-1
 • Jocuri de rol in diversitatea europeana (in colaborare), in Proiectului TEJACO, Teatru şi joc pentru însoţirea schimbării în întreprinderi , ISE, Bucuresti, 2010 (suport electronic ISBN 978-0-07854-1)
 • Ghidului metodologic privind abordarea domeniului de competenţe cheie comunicarea în limba maternă (in colaborare), in Octavia Costea (coord.), Metodologia implementarii competentelor cheie in curriculumul scolar aplicat , ISE, Bucuresti, 2010 (suport electronic ISBN 978-973-0-07853-4)
 • Analiza programelor şcolare (în colaborare). În Octavia Costea (coord.). Educaţia nonformală şi informală. Realităţi şi perspective în şcoala românească. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.
 • Programa de limba spaniola. In: Programe scolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculara Limba si comunicare, vol. 3. Bucuresti, 1999.
 • Prezentarea programelor pentru clasele I si a II-a. Aria curriculara Limba si comunicare. In: Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/invatatorilor, MECT, CNFP. Bucuresti, 2003.

Articole in reviste de specialitate:

 • Comunicare şi abilităţi sociale: politeţea verbală. În Revista de pedagogie, Aria curriculară “Limbă şi comunciare” – concepte, politici, experienţe didactice, nr.4-6/ 2009, p. 157-165.
 • Interactiunea verbala din perspectiva politetii. Domeniul scuzei si functia justificarilor in cadrul relatiei interpersonale. In: Limba si literatura romana, vol. III-IV, 2004, pp.124-137.
 • Lectia ca interactiune comunicativa. In: Limba si literatura romana. Bucuresti, Societatea de Stiinte Filologice, 2008.
 • Relatia interpersonala si ora de curs. In: Revista de Pedagogie, nr.1-6/2008 p.103-107.
 • Salutul in romana si in spaniola. O perspectiva interculturala. In: Dinamica limbii, dinamica interpretarii, Al 7-lea Colocviu al Catedrei de limba romana, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere, 2008.

Declarație de avere
Declarație de interese

Publicat pe 6 august 2010 Consiliu AdministratieConsiliul Științificcs3Echipa CCTI (Cercetare Curriculară și Teorii ale Învățării)Echipa ConducereEchipa CurriculumEchipa ISEUncategorized