Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


- Participa la procesul de consultare privind propunerea de politici educationale “Repere pentru proiectarea si actualizarea Curriculumului National” accesand chestionarul.