Proiectul STRENGTh

STRENGTh – Competențe socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei (2019-1-RO01-KA202-063198, 2019-2021) are ca scop sprijinirea practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei să dobândească abilități transversale socio-emoționale care să contribuie atât la creșterea eficienței serviciilor oferite.
https://projectstrength.net/

Principalul grup țintă al proiectului este format din consilieri ai carierei și practicieni în domeniul consilierii și orientării care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării sau cel al sprijinului pentru găsirea unui loc de muncă, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

 

Parteneriatul proiectului

Coordonator: Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educatională (CMBRAE/ România)

Parteneri:

  • ISON Psychometrica (Grecia)
  • Hochschule der Bunderagentur für Arbeit (Germania)
  • HAMK University of Applied Sciences, HAMK Edu Research Unit (Finlanda)
  • Studio risorse S.r.l. (Italia)
  • Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE/ România)
  • Uniao das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim (Portugalia)
  • Foundation of the Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE Foundation/ Olanda)

 

Proiectul STRENGTH își propune dezvoltarea a 5 produse intelectuale:

IO1. Toolkit de metode pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Primul produs intelectual este un raport cu privire la metodele existente pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale.
– documentul poate fi consultat aici

IO2. Ghidul nevoilor de formare pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Acest al doilea produs intelectual este un raport cu privire la nevoile de formare ale practicienilor pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale.
– documentul poate fi consultat aici

IO3. Program de formare pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei. Parteneriatul proiectului va elabora un program de formare care va include strategii de învățare, resurse și exerciții pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale (cel puțin 4), așa cum vor reieși acestea în urma analizei de nevoi realizată prin IO2.
– documentul poate fi consultat aici

IO4. Platforma online și kitul cu instrumente de lucru pentru practicienii din domeniul consilierii și orientării carierei. Va fi dezvoltată o platformă specializată care va putea fi accesată de pe diferite echipamente (laptop, PC, tabletă). Platforma va fi disponibilă în toate limbile proiectului, inclusive în limba engleză.

IO5. Ghidul de auto-evaluare a competențelor socio-emoționale. Acest produs este un ghid metodologic care facilitează autoevaluarea și sprijină dezvoltarea personală și profesională a practicienilor din domeniul consilierii și orientării carierei.  Are o pregnantă componentă practică și sprijină consilierii pentru a-și autoevalua competențele socio-emoționale și alte abilități necesare pentru a fi eficienți în serviciile pe care le oferă în practica zilnică. 
– documentul poate fi consultat în mai multe limbi:


Mai multe informații pot fi găsite in:

Publicat pe 27 octombrie 2020 ParteneriateProiecte in parteneriat