Participarea la educaţie în învăţământul secundar superior – O provocare pentru politicile curente în România

Studiul realizeaza o fotografie a stării de fapt privind participarea la educaţie a copiilor din grupa de vârsta corespunzatoare învăţământului secundar superior (15-18 ani), cu scopul de a surprinde situaţia copiilor care nu merg la şcoală. Studiul analizeaza statistic amploarea fenomenului de neparticipare şcolară a copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar superior, exploreaza unele caracteristici ale acestora, şi identifică bariere şi provocări în legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior.

Astfel, pornind de la datele de cercetare ale acestui raport, vom putea contura un profil mai detaliat al copiilor de vârsta învăţământului secundar superior care se află în afara sistemului de educaţie sau în risc major de a ajunge în această situaţie. În acest fel, putem face un pas   înainte în procesul complex de identificare şi eliminare a multiplelor forme de excludere cu care se confruntă aceşti copii, prin politici educaţionale şi intervenţii mai eficiente şi focalizate.

Echipa de autori: Ciprian FARTUŞNIC (coord.), Mihaela JIGĂU (coord.),
Magdalena BALICA, Nicoleta CARAGEA, Marcela CĂLINECI,
Irina HORGA, Georgeta ISTRATE, Speranţa ȚIBU

Coordonator UNICEF: Luminiţa COSTACHE, Specialist Educaţie
Tehnoredactare: Cornel OLARU
DTP: Monica BALABAN
Descrierea CIP

Descarca studiul in varinta pdf: Participarea la educatie in invatamantul secundar superior 2014

Publicat pe 9 noiembrie 2017 Publicații