Proiectul SEEVAL – Educația pentru domeniul socio-afectiv – Construirea de școli incluzive și Internalizarea de valori

Proiectul SEEVAL urmărește să pregătească un curs de formare pentru profesori și protocoale de acțiune pentru o abordare holistică la nivelul școlii în implementarea Educației socio-afective (ESE). Se vor colecta practici de învățare socio-afectivă care vor fi distribuite pentru utilizare liberă sub formă de resurse educaționale deschise pentru a sprijini educatorii cu instrumente didactice specifice. Acestea vizează dezvoltarea competențelor elevilor de auto-management, auto-conștientizare, conștientizare socială, luarea responsabilă a deciziilor, gestionarea eficientă a relațiilor și asumarea valorilor. Activitățile proiectului sunt focalizate pe elevii de gimnaziu și din primii ani de liceu (de 10–16 ani). Elevii din medii dezavantajate (minorități, migranți, refugiați, dezavantajați social) vor beneficia de majoritatea rezultatelor proiectului.

Partenerii proiectului vor dezvolta programul de formare pornind de la bunele practici colectate la nivel european, iar acestea vor fi adaptate cu sprijinul experților de la Centrul de Reziliență și Sănătate socio-afectivă (CRES) al Universității din Malta. La debutul proiectului partenerii SEEVAL au realizat o analiză de nevoi ale elevilor și profesorilor, cu scopul de a selecta, adapta, pilota și modela resurse adecvate pentru dezvoltarea abilităților socio-afective ale acestora în corespondență cu politicile naționale și practicile din domeniu.

Site proiect – https://seeval-project.eu/
 
Facebook proiect SEEVAL – https://www.facebook.com/seeval.project

Parteneri

Departamentul pentru Informarea și Formarea continuă a profesorilor (DIITT), Universitatea Trakia Stara Zagora, Bulgaria – http://www.dipku-sz.net/

Asociația Centrul pentru formare creativă (Bulgaria) – http://cct.bg/association/

Universitatea Ca’ Foscari Veneția, Italia – https://www.unive.it/

Universitatea Ta’Malta – https://www.um.edu.mt

Serviciul Mondial Universitar – Osterreichisches Komitee Verein, Austria –

http://www.wus-austria.org

Acțiune sinergică SA, Greece – www.action.gr

Centrul Național de Politici și Evaluare Educațională – Unitatea de Cercetare în Educație (NCPEE), România – http://rocnee.eu (fost Institutul de Științe ale Educației – www.ise.ro)

 

Contact: Educația socio-afectivă – Construirea de școli incluzive și Internalizarea de valoril

info@seeval-project.eu

 

Durata proiectului SEEVAL este de trei ani – Decembrie 2019 – Noiembrie 2022.

Publicat pe 24 februarie 2021 Proiecte in parteneriat