Global Local – promovarea mobilității în rândul tinerilor dezavantajați

Proiect Erasmus+ 2019-1-UK01-KA201-061960

Dezvoltările tehnologice recente și creșterea competiției globale au generat o presiune enormă pe industria tradițională și pe piața europeană a muncii din ultimii 40 de ani. Astfel, multe domenii au cunoscut un declin major al activității industriale, cu întreprinderi care s-au închis sau cu procese de producție care au decăzut. Pe fondul acestor evoluții, la care se adaugă crizele economice, încă resimțite în Europa, se extinde șomajul și cresc discrepanțele între cererea și oferta de locuri de muncă, ceea ce pentru lucrători amplifică efortul de a găsi noi locuri de muncă într-o economie locală aflată în schimbare. 

Dacă generațiile anterioare urmau în mod tradițional o carieră de tip liniar, bazată pe nevoile unei zone locale restrânse, tinerii de astăzi sunt direcționați mai degrabă către învățare permanentă și mobilitate, cu o estimare de nu mai puțin de 20 de momente de tranziție pe parcursul unei cariere. O componentă cheie a tranziției este pregătirea pentru oportunitățile de formare și de angajare care se află în afara zonei locale. Totuși, acest lucru este deosebit de problematic pentru anumite categorii de tineri, întrucât necesită intervenții specifice cât timp se află încă în școală, pentru a conștientiza implicațiile limitării la oportunitățile oferite de mediul lor de rezidență, în comparație cu deplasarea în alte medii economice.

Proiectul Global Local își propune să exploreze și să pună sub semnul întrebării concepția conform căreia mobilitatea transnațională este accesibilă doar unui grup limitat de tineri din medii privilegiate.

Deși există multe oportunități de mobilitate susținute de programul Erasmus+, problema o reprezintă faptul că aceste experiențe sunt mult prea dificil de realizat pentru studenții care nu au ieșit niciodată din spațiul lor natal, în timp ce mulți profesori din zonele dezavantajate nu iau în calcul încurajarea posibilității ca elevii lor să participe la programe de mobilitate europeană, considerând acest lucru a fi o provocare nerealistă pentru acești elevi care se confruntă cu un cumul de dezavantaje socio-economice. Pentru mulți, părăsirea familiarității zonei locale (care adesea este destul de limitată ca spațiu) pentru orice fel de oportunitate de studiu sau de muncă, reprezintă un impediment de nedepășit, cu multiple bariere ce trebuie înfruntate (financiare, afectiv-emoționale, educaționale, sociale).

Proiectul Global Local utilizează tehnologii bazate pe joc pentru a aborda problema motivării și încurajării tinerilor de a-și deschide orizontul în afara zonei locale, pentru oportunități de educație, formare și muncă. Platforma proiectului va oferi noi resurse pentru promovarea ideii de mobilitate în rândul elevilor, printr-o abordare etapizată care să provoace schimbarea atitudinilor reticente, depășirea barierelor și promovarea valorilor asociate deschiderii către noi locuri și oportunități.

O echipă transnațională de proiect din Bulgaria – BFE, Franța – Coopérative d’Initiative Jeunes, Spania – INFODEF, România – Centrul Național de Politici și Evaluare Educațională și din Regatul Unit – Leeds City College și Aspire Igen vor dezvolta această platformă. În contextul pandemiei de COVID-19, echipa transnațională s-a întâlnit până în prezent doar virtual, primele întâlniri transnaționale față în față, planificate să aibă loc în Bradford, Regatul Unit și București, România, fiind anulate.

În lunile următoarele, parteneriatul Global Local va derula cercetări documentare și de teren care să fundamenteze activitățile din celelalte etape ale proiectului de promovare a mobilității în rândul grupurilor dezavantajate. Rezultatele cercetărilor vor permite elaborarea unei Carte Albe Global Local și a unui eBook de bune practici care vor stabili, practic, cerințele minimale pe care școlile ar trebui să le îndeplinească pentru a oferi servicii adecvate de sprijin pentru a încurajare elevii să acceadă la oportunități de dezvoltare din afara ariei locale.

Publicat pe 30 iulie 2020 Evenimente și informațiiISE in actualitateProiecte in parteneriat