Educatia pentru toti si pentru fiecare – accesul și participarea la educațiea copiilor cu dizabilități și/sau CES din școlile participante la campania „UNICEF Hai la Școala!”

Publicația “Educatia pentru toti si pentru fiecare” este o radiografie a situației copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale (CES) din învăţământul de masă, în contextul în care educația incluzivă sau educația accesibilă tuturor copiilor indiferent de etnie, statut social sau dizabilitate este văzută ca o prioritate majoră a sistemelor educaționale moderne.

Principiile societății actuale au la bază valori precum echitatea, participarea și respectul pentru diversitate și diferențele dintre oameni – ca atare, este nevoie ca la nivelul școlilor, situația copiilor cu dizabilități să fie abordată într-o manieră umanizată, incluzivă. Rezultatele cercetărilor din ultimii 10 ani indică, în acest sens, o mai bună ințelegere a nevoilor acestor copii din partea cadrelor didactice.

Scopul final al lucrării este prezentarea rezultatelor unui studiu privind copiii cu dizabilități sau CES, aplicat pe școlile din campania pentru participarea școlară “Hai la școală”, în scopul conturării unor soluții pe termen lung, în care perspectiva asupra dizabilităților ca fiind doar niște limite ce împiedică dezvoltarea normală a copilului să fie schimbată.

Coordonatori: Ciprian Fartuşnic Traian Vrăsmaş

Autori: Irina Horga Otilia Apostu Magdalena Balica

Coordonator din partea UNICEF România: Luminiţa Costache

Educatia-pentru-toti-si-pentru-fiecare

 

Publicat pe 9 noiembrie 2017 Publicații