Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari, Volumul I: Învățământ primar, București: Editura Didactică și Pedagogică, ISBN: 978-606-31-13-19-2

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari, Volumul II: Învățământ gimnazial, București: Editura Didactică și Pedagogică, ISBN: 978-606-31-13-19-2

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari, Volumul III:  Învățământ liceal/ professional de trei ani, București: Editura Didactică și Pedagogică, ISBN: 978-606-31-13-19-2

Lucrarea conține aspecte teoretice și 132 de exemple de programe și activități de consiliere care vizează dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor (26 de exemple pentru elevii din învățământul primar, 58 de de exemple pentru elevii din învățământul gimnazial și 48 de exemple pentru elevii din învățământul liceal/ profesional de 3 ani). Sunt incluse pe lângă activitățile care pot fi realizate față în față, un număr de 40 activități care pot fi realizate în manieră online și blended. Lucrarea include 193 de fișe de lucru pentru activitățile cu elevii (30 pentru învățământul primar, 71 pentru învățământul gimnazial și 92 pentru învățământul liceal/ profesional).Ideile valoroase și exemplele de bună practică sprijină comunitatea consilierilor școlari din România și vin în întâmpinarea nevoilor elevilor, profesorilor și părinților pentru asigurarea învățării eficiente și a stării de bine a acestora în contextul actual.

Publicat pe 20 decembrie 2021 Resurse pentru elevi si profesori