Euroguidance România

Anul:1999-pezent
Finanţare: Comisia Europeană, KA1
Descriere: Misiunea specifică a Euroguidance România este să promoveze dimensiunea europeană în consilier
e şi orientare şi să ofere informaţii cu privire la mobilitate. Scopul este de a oferi informaţii despre sistemele şi oportunităţile de educaţie şi formare în UE precum şi facilitarea schimbului de bune practici şi metodologii între consilieri în scopul sprijinirii mobilităţii transnaţionale pentru educaţie şi muncă. Principalul grup ţintă îl constituie consilierii din reţeaua MECT care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar. Aceştia acţionează ca multiplicatori ai informaţiei, oferind-o în final beneficiarilor direcţi ai serviciilor de consiliere (elevi, studenţi, profesori, părinţi). Activităţile Euroguidance România se adresează şi practicienilor din reţeaua Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă, dar şi celor care oferă servicii de consiliere pentru tineret.

Actualmente rețeaua europeană Euroguidance include 61 de centre în 33 de state europene.

Link: www.euroguidance.ise.ro

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat