Eurostudent

Despre EUROSTUDENT

Studiul european EUROSTUDENT, aflat în prezent în cea de-a opta etapă de implementare (în pregătire) , își propune să contribuie la stabilirea de structuri naționale de monitorizare a dimensiunii sociale a învățământului superior, care să permită colectarea unor date comparabile la nivel european despre condițiile de viață și de studiu ale studenților. De-a lungul etapelor anterioare de implementare, începând cu anul 2000, proiectul european a reușit să construiască o rețea de grupuri de cercetare în peste 25 de tari. România a intrat în proiect în cea de-a treia ediție (2005-2008), fiind în prezent la a șasea participare

EUROSTUDENT este o cercetare cantitativă, transnațională, bazată pe aplicarea unui chestionar la nivelul studenților din ciclurile de licență și master ale instituțiilor de învățământ superior public și privat. Chestionarul (național) utilizat în runda a 7-a (încheiată) conține 76 de întrebări pe 9 teme majore: caracteristici socio-demografice; context familial;, acces și tranziție în învățământul superior; situația studiilor și relația cu mediul academic; bugetul de timp; mobilitatea; munca (angajarea); resurse și cheltuieli; locuirea.

Datele colectate prin cercetarea EUROSTUDENT sunt considerate reprezentative pentru populația investigată, bazându-se fie pe selecția probabilistă (eșantionarea) respondenților, fie pe cercetarea de tip exhaustiv (integrală) a studenților eligibili. În ambele situații, datele sunt ponderate în funcție de variabile socio-demografice, pentru a asigura o mai bună reprezentativitate. Curățarea și validarea datelor este realizată printr-o serie de proceduri statistice laborioase, realizate cu sprijinul partenerilor internaționali din proiect.

Obiectivele studiului EUROSTUDENT

Studiul EUROSTUDENT se concentrează pe următoarele obiective:

  • consolidarea capacității instituționale, cu scopul de a stabili structuri naționale de monitorizare a dimensiunii sociale a învățământului superior.
  • realizarea unei cercetări comparative (pentru țările participante) privind dimensiunea socială a învățământului superior european.
  • oferirea de suport pentru țările participante, atât în realizarea cercetărilor de la nivel național, cât și în utilizarea rezultatelor comparative de la nivel internațional.

Astfel, EUROSTUDENT își propune să colaboreze cu grupurile de cercetători și cu factorii de decizie de la nivel național, cu scopul de a promova schimbul de cunoștințe și bune practici între țările participante.

Implementare

Cercetarea națională este coordonată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), aflate în subordinea Ministerului Educației.

Studiul european EUROSTUDENT este coordonat de un consorțiu internațional, ale cărui competențe și cunoștințe sunt utilizate în implementarea cercetărilor de la nivel național și în stabilirea de indicatori comparabili la nivel european și internațional.

Componenta Consorțiului internațional:

Coordonator: Institute for Research on Higher Education (HIS-HF), Germany

Membri:

  • Institute for Advanced Studies (IHS), Austria
  • Praxis Centre for Policy Studies (Praxis), Estonia
  • European Council on Student Affairs (ECStA), Belgium
  • ResearchNed, Netherlands
  • National Commission for Further and Higher Education (NCFHE), Malta
  • Federal Statistical Office (FSO), Switzerland

Rezultatele EUROSTUDENT

Rezultatele comparative, pe ani și țări, la nivel european pot fi vizualizate la adresa:  https://database.eurostudent.eu/drm/

Raportul național EUROSTUDENT VII 2018-2021- condițiile de viață și studiu ale studenților – forma extinsă

Raportul național EUROSTUDENT VII 2018-2021- condițiile de viață și studiu ale studenților – sinteză

Raportul național EUROSTUDENT VI 2016-2018 – condițiile de viață și studiu ale studenților.

Mai multe detalii despre implementarea în România a proiectului, pot fi consultate pe pagina națională a proiectului: http://eurostudent.uefiscdi.ro/

Publicat pe 9 noiembrie 2020 Proiecte in parteneriat