Laboratorul de Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale

Atribuții specifice (conform art. 56 din Regulamentul de organizare și de funcționare al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație):

  • Realizează analize, studii, evaluări pentru fundamentarea științifică a deciziilor publice în domeniul educației;
  • Desfășoară activități de analiză monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul educației (strategii, programe, proiecte, măsuri);
  • Formulează recomandări pentru dezvoltarea inițiativelor de politici publice, pe baza expertizei și a rezultatelor de cercetare;
  • Elaborează resurse pentru decidenții de la diferite niveluri manageriale, din sistemul de educație, pentru buna implementare a politicilor publice în acest domeniu.

Echipa:

Publicat pe 5 octombrie 2020 Uncategorized