Scoda Andreea-Diana, Dr.


Cercetător Științific III

 

E-mail: andreea.scoda@ise.ro

 

Formare:

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2010, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Agresivitatea verbală în şcoală”
 • Masterand în ştiinţele educaţiei în 2004, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu disertaţia Proiectarea evaluării manualelor şcolare pentru Cunoaşterea Mediului clasele I şi II-a
 • Licenţiată în ştiinţele educaţiei în 2002, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Relaţia adolescenţi-părinţi şi rolurile parentale”

Formare şi dezvoltare personală:

 • în Far Away – And Very Close,  Flexible Learning – A Pedagogical Challenge, – organizat de Cyrus Adult Education Association, Flenofhs Lituania, Socrates şi Grundtvig, bursă primită din partea Departamentului Grundtvig 3, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (25-29 aprilie, 2007);
 • Active Engagement Counseling Strategies – organizat de Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, University of British Columbia, Canada şi Preşedintele Asociaţiei Române ale Psihologilor din România (30 mai, 2005);
 • Consilierea în carieră contextul integrării Europene – organizat de Universitatea Politehnică, Bucureşti, Fachhochschule Frankfurt Am Main şi University of Applied Sciences,  Germania (23 mai 2004).

Domenii de expertiză:

 • Educaţie, evaluarea stării învăţământului preuniversitar, violenţă în şcoală, educaţia grupurilor dezavantajate, educaţie în mediul rural, consiliere în carieră

Lista de lucrări:

 • Agresivitatea verbală manifestată în relaţiile elevi-profesori şi profesori-elevi. În: Revista de pedagogie „Dezvoltări recente în domeniul educaţiei şi formării profesionale”, nr. 7-9 2009, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009.
 • Coautor: Horga, I., Jigău, M. (coord.), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Bucureşti, Ed. Vanemonde, 2010.
 • Coautor: Jigău, M. (coord.), Formarea profesională continuă în România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Ed. Afir, 2009.
 • Coautor: Jigău, M. (coord.), Timpul elevilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2008.
 • Coautor: Jigău M. (coord.) Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru directori şi cadre didactice, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2006.
 • Observaţia şi Jocul de-adevăratelea. În: Jigău M., (coord.), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Euro Guidance, Bucureşti: Editura AFIR, Jocul de-adevăratelea, 2006.
 • Coautor: Jigău, M., Liiceanu, A., Preoteasa, L. (coord.), Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2006.
 • Glosar pentru profesori (coautor). În: Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie. Ghid pentru cadre didactice, Ed. MarLink, Bucureşti, 2006.
 • The Impact of Family in Children’s Career Decisions. În: Marian, L:, Weissbach, H-J, Collins, T. et ali (coord), Career Counseling&The Global Labor Market, Proceedings of The First International Confernece May 31st – 2 nd 2005, National Board of Certified Counselors and Affiliates (nbcc INTERNATIONAL), Center for Credentialing & Education, Inc. (cce) şi Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş: PALTION, 2005.

 Activităţi:

 • Cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Politici Educaţionale;
 • Voluntar la Fundaţia Salvaţi Copiii,  (responsabilă de predare la clasa a VI-a în programul „Şi noi avem drepturi”; realizarea unor concursuri  pe drepturile copilului; susţinerea şi promovarea în şcoală a drepturilor acestora (ian. 2002 – oct. 2004).
Publicat pe 6 august 2010 cs3Despre noiEchipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ISEEchipa Politici Educationale