Voinea Lucian

Cercetător Ştiințific III

E-mail: lucian_voinea@ise.ro

Formare:

 • 2001 – licență în sociologie în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București

Domenii de expertiză:

 • accesul la educație și evoluția școlară ale elevilor proveniți din medii dezavantajate socio-economic; violența în școală; abandonul școlar; mediul școlar; evaluarea stării învățământului preuniversitar.

Publicații:

 • Abordări actuale ale dimensiunii de gen în educaţie şi Metodologia de cercetare, în Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie, Jigău, M. (coord.), Ed. MarLink, Bucureşti, 2004
 • Obiectivele şi metodologia cercetării şi Legislaţie privind drepturile copilului, violenţa şi violenţa şcolară (coautor), în Violenţa în şcoală, Jigău, M., Liiceanu A., Preoteasa L. (coord.), Ed. Alpha MDN, Buzău, 2006
 • Elevul violent – între sancţiune şi sprijin (coautor), în Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru directori şi cadre didactice, Jigău M. (coord.), Ed. Alpha MDN, Buzău, 2006
 • Glosar pentru profesori (coautor), în Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie. Ghid pentru cadre didactice, Ed. MarLink, Bucureşti, 2006
 • Formarea profesională continuă în România (coautor), CNROP, Bucureşti, 2009
 • Genul în educaţie – un model posibil de sensibilizare şi reflecţie asupra practicilor didactice. Experienţa IŞE (coautor), în Revista de Pedagogie, nr. 7-9/2009
 • Situaţia copiilor cu CES incluşi în învăţământul de masă (coautor), Ed. Vanemonde, Bucureşti, 2009
 • Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare (coautor), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012

Activităţi

 • Cercetător științific în cadrul Departamentului ”Politici educaționale” / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Publicat pe 6 august 2010 Consiliul Științificcs3Despre noiEchipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ISEEchipa Politici Educationale