Apostu Otilia, Dr. – șef laborator

Cercetător Științific

E-mail: otilia.apostu@ise.ro

 

Formare:

 • Doctor în sociologie/ştiinţe politice din 2010, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi la Université Montesquieu Bordeaux IV, Institut d’Etudes Politiques, cu teza „L’IDENTITÉ NATIONALE ET L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE. Analyse comparée des contributions scolaires à la construction de l’identité nationale en France et Roumanie (1950 – 2005)”
 • Diplomă de Master în Ştiinţe Sociale în 2004, la Universitatea din Bucureşti, Ecole Doctorale Francophone
 • Diplomă de Master în Antropologie Socială şi Dezvoltare Comunitară în 2004, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Diplomă de Studii Aprofundate (DEA) în Ştiinţe politice în 2003, la Université Lumière – Lyon 2, Institut d’Etudes Politiques
 • Licenţiată în sociologie în 2002, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domenii de expertiză:

 • Educaţie, construcţie identitar-naţională, socializare politică, dezvoltare comunitară

Proiecte coordonate

 • 2009-2010 EUROSTUDENT IV

Publicaţii

 • Ciprian Fartuşnic, Otilia Apostu, „Prevenirea abandonului şcolar: extinderea sistemului ZEP în 24 de comunităţi dezavantajate”, Revista de pedagogie, martie 2011
 • Coautor: Irina Horga, Otilia Apostu (coord.), Eurostudent IV. Condiţii economice, sociale şi mobilitatea internaţională a studenţilor din România, Bucureşti: ISE, 2010
 • Coautor: Irina Horga, Mihaela Jigău (coord.), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, Bucureşti: Ed. Vanemonde, 2010
 • „L’identité nationale – institution à multiples facettes”, în Revista de pedagogie nr. 7-9/2009
 • Recenzie: Maria Voinea, Iulian Apostu, 2008, Familia şi şcoala în impas ?, Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, în Revista de pedagogie nr. 7-9/2009
 • Coautor: Mihaela Jigău (coord.), Formarea profesională continuă în România, Bucureşti: Ed. AFIR, 2009
 • „Educaţia ante- şi post-decembristă – Dimensiuni ale identităţii naţionale în manualele şcolare”, în Clipa, An II, Nr. 8, septembrie 2009
 • Vedere de ansamblu asupra sistemului educativ, în faţa provocărilor secolului XXI, în Mihaela Jigău (coord.), Educaţia incluzivă – Raport pentru Biroul Internaţional pentru Educaţie al UNESCO, Bucureşti, 2008
 • Coautor: Mihaela Jigău (dir.), Timpul elevului, Bucureşti : ISE, 2008
 • Recenzie: Stéphane Olivesi, Questions de méthode, Paris : L’Harmattan, în Jurnalism şi comunicare, IV, N° 2 (11), 2005
 • « La médiatisation de l’image des candidates aux élections présidentielles, par la presse écrite », în Jurnalism şi comunicare, IV, N° 3 (12), vara 2005
 • Recenzie: Fabienne Baider et al. (coord.), La communication touristique, Paris : L’Harmattan, în Revue Communication, Vol. 25, N°1, toamna 2006
 • « Les Roumains et leurs voisins dans les manuels scolaires d’histoire. Analyse comparative entre communisme et postcommunisme », în Christophe Campos et László György (coord.), Stéréotypes et Prototypes nationaux en Europe, Paris: Forum des langues européennes, 2007

Activităţi:
Cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti (2011-2012)

Publicat pe 6 august 2010 Consiliu AdministratieConsiliul ȘtiințificcsDespre noiEchipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ConducereEchipa ISEEchipa Politici Educationale