Horga Irina, Dr.

Cercetător Științific Principal I
E-mail:irina.horga@ise.ro

 

 

 

Formare:
Doctor în ştiinţele educaţiei la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Dimensiuni curriculare ale educaţiei religioase” (2008)
Master “Management şi administraţie şcolară” la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (1997)
Licenţiată în ştiinţele educaţiei la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (1996)
Domenii de expertiză:

 • Politici educaţionale pentru categorii dezavantajate; sistemul naţional de indicatori în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue; evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei; violenţa în spaţiul şcolar; curriculum; educaţi religioasă

Proiecte coordonate:

 • EUROSTUDENT IV. Condiţii economice, sociale şi mobilitatea internaţională a studenţilor din România (2011)
 • Cadrul implementării propunerilor de restructurare a curriculum-ului naţional (2010)
 • Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă (2010)
 • Tinerii împotriva violenţei: program de formare continuă a cadrelor didactice, acreditat prin (2009-2012)
 • Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie (2005)
 • Elaborarea programelor şcolare pentrud discviplina Religie şi pentru disciplinele teologice din învăţământul preuniversitar (1999-2012)

Cărţi de autor sau capitole în cărţi publicate:

 • Horga, I., La personalizzazione in Romania: tradizione, politiche viaggianti e l’inclusione degli alunni con bisogni speciali. În: Mincu, M. E. (ed.), A ciascuno la sua scuola. Teorie, politiche e contesti della personalizzazione,  SEI Editrice, Torino, Italia, 2011, ISBN: 978-88-05-07239-2.
 • Mincu, M., Horga, I., Visions of Reform in Post-Socialist Romania: Decentralizasation (through Hybridisation) and Teacher Autonomy. În: Silova, I. (ed.), Post-socialism is not dead: (Re)reading the global in comparative education. International Perspectives on education and society, Vol. 14, Emerald Publishing, Bingley, UK, 2010, ISBN: 978-0-85724-417-8.
 • Mincu, M., Horga, I., The Governance of Teacher Education in Romania: Modern Professionals in the Europeanisation era? In: Karras, K., Wolhuter, C. (eds.), International Handbook of Teacher Education World-Wide. Issues and Challenges for Teacher Profession, Atrapos Editions, Athens, Greek, 2010, ISBN: 978-960-459-088-9.
 • Sarivan, L., Horga, I., Teşileanu, A., Căpiţă, C., Mândruţ, O., Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural. Forma de învăţământ ID. Didactica ariei curriculare Om şi societate, Ministerul Educaţie şi Cercetării, Proiectul pentru Învăţământ Rural, Ediţia a II-a, 2010.
 • Horga, I., Abordarea educaţiei religioase în sistemele de învăţământ europene. O analiză comparativă. In: Opriş, M. (coord.), Demersuri investigative în educaţia religioasă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2010, ISBN: 978-606-509-104-7.
 • Horga, I. (coord.), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Bucureşti, Ed. Vanemonde, 2010, ISBN: 978-973-1733-17-3.
 • Jigău, M. (coord.), Formarea profesională continuă în România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Ed. Afir, 2009, ISBN: 978-973-7714-60-2.
 • Jigău, M. (coord.), Timpul elevilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2008, ISBN: 978-973-139-055-0.
 • Jigău, M. (coord.), Învăţământul obligatoriu de 10 ani. Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2008, ISBN: 978-973-139-050-5.
 • Jigău, M., Liiceanu, A., Preoteasa, L. (coord.), Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2006.
 • Jigău, M. (coord.), Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed. Marlink, Bucureşti, 2004.
 • Jigău, M., Surdu, M. (coord.), Participarea la educaţie a copiilor romi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ICCV, UNICEF, Ed. Marlink, Bucureşti, 2002.
 • Jigău, M. (coord.), Învăţământul rural din România: condiţii, probleme şi strategii de dezvoltare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. MarLink, Bucureşti, 2002.
 • Voicu, B., Balica, M., Horga, I., Feasibility Study on the continuation and extension of the structural reform of the Vocational Education and Training (VET) within the Educational System of Romania. The present situation and sector policy recommendations, Romanian National Observatory, European Training Foundation, Bucharest, 2001.

Activităţi:

 • Cercetător ştiinţific principal III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Politici Educaţionale
 • Cadru didactic asociat la Universitatea Naţională de Arte, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (2009-2012)
 • Membru fondator şi expert educaţional în cadrul Asociaţiei Observator pentru Dezvoltarea Invăţării Permanente (ODIP)
 • Evaluator pentru diferite programe naţionale şi internaţionale: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Programul pentru Învăţământul Rural, European Training Foundation (Observatorul Naţional Român) etc.
 • Consultant în cadrul unor proiecte ale Băncii Mondiale, Reprezentanţei UNICEF România etc.

Publicat pe 6 septembrie 2010 Consiliu AdministratieConsiliul Științificcs2Echipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ConducereEchipa ISEEchipa Politici Educationale