Contexte de învățare a limbilor străine: Experiențe CLIL în România

Cercetătorii Unității de Cercetare în Educație contribuie la realizarea de studii în domeniul educație, abordând permanent teme de interes și de actualitate.
Colega noastră Monica Cuciureanu a coordonat studiul ”Contexte de învățare a limbilor străine. Experiențe CLIL în România”, care poate fi descărcat gratuit, accesând link-ul de mai jos.
Studiul „Contexte de învățare a limbilor străine. Experiențe CLIL în România” şi a propus identificarea şi examinarea unor experienţe CLIL relevante, derulate în şcoli din România. Acronimul CLIL – Content and Language Integrated Learning – a început să se impună în anii ’90, denumind o metodologie inovatoare care se referea la abordarea integrată a unei limbi străine înscrise în curriculumul şcolar şi a unei discipline nonlingvistice, a unor capitole din disciplina respectivă sau a unui ansamblu de cunoştinţe din mai multe domenii academice, abordate interdisciplinar. Analiza acestor experienţe a scos în evidenţă principalele tipuri de programe şi cursuri care utilizează metodologia CLIL în sistemul românesc de învăţământ: programe de studiu bilingv/intensiv al unei limbi moderne, cursuri opţionale integrate, diferite cursuri organizate ca urmare a participării la proiecte internaţionale. S a analizat contextul general în care apar experienţele CLIL în ţara noastră, cadrul legislativ care stă la baza derulării unor astfel de programe şi cursuri, modul de configurare şi manifestare a lor în diferite contexte şcolare specifice, avantajele şi provocările pe care le implică aceste cursuri. Ca urmare a rezultatelor obţinute din investigaţia de teren realizată, s-au degajat anumite concluzii şi s-au formulat unele recomandări pentru popularizarea bunelor practici şi sprijinirea în continuare a metodologiei CLIL în România.  

Publicat pe 14 iulie 2020 Evenimente și informațiiISE in actualitate