Dezvoltarea abilităţilor seniorilor care lucrează ca voluntari în activităţi de învăţare intergeneraţională

Tematica: Modul I. Competenţe de comunicare eficientă
Modul II. Strategii de motivare
Modul III. Transferul experienţelor de viaţă
Modul IV: Competenţe sociale
Modul V: Învăţare problematizată

Organizator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Autori / formatori: Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Angela Mihăilescu, Laura Căpiţă, Carmen Bostan
Participanţi: Reprezentanţi ai companiilor care promovează programe de învăţare inter-generaţională
Perioada de derulare: 2 săptămâni activitate online + 6 zile formare faţă-în-faţă – organizate variabil, în funcţie de disponibilitatea cursanţilor
Durata de desfăşurare: 58-72 ore
Locul de desfăşurare: online – platforma http://training.ise.ro
faţă-în-faţă – ISE
Costuri / participant: 2012: gratuit, din fondurile Proiectului ELDER Experience New Learning
Proceduri de înscriere: Acord de parteneriat ISE – angajatori
Persoană de contact: Ciprian Fartuşnic, cipf@ise.ro

Publicat pe 1 august 2012 FormareOferta curentă