TIMSS 2011 – PIRLS 2011

Anul: 2011
Laborator Curriculum

Echipa de cercetare: Gabriela Nausica Noveanu (coord.), Carmen Bostan, Luminița Catană, Laura Căpiță, Matei Cerkez, Angela Mihăilescu, Dan Ion Nasta, Ligia Sarivan, Angela Teșileanu, Ioana Ștefănescu, Manuela Manu

Descriere: Trends in Internationl Mathematics and Science Study 2011 și Progress in International Reading Literacy Study 2011 sunt studii comparative, internaţionale, coordonate de International Association for the Evaluation of the Educational Achievement, la care România participă începând cu anul 1991. Acestea furnizează seturi de date, culese la intervale regulate de timp, pe eşantioane reprezentative, menite să ilustreze achiziţiile elevilor, aflaţi la un anumit nivel de şcolaritate, pe domeniile investigate.

Cercetarea și-a propus să contribuie la îmbunătăţirea predării/ învăţării/ evaluării citirii, matematicii și științelor. Rezultatele studiului oferă educatorilor, cercetătorilor şi factorilor de decizie, informaţii şi analize necesare viitorului sistemului de învăţământ.

În etapa 2011, conform calendarului internațional al proiectului, au fost redactate instrumentele de test în limbile română și maghiară. Directorii de școală (164) au fost formați în vederea familiarizării cu metodologia de administrare a testelor și completării formularelor specifice. Au fost administrate instrumentele de test unui număr de aproximativ 15000 de elevi, eșantionați, reprezentativi statistic din clasele a IV-a și a IX-a. Răspunsurile elevilor au fost evaluate, iar rezultatele, precum și răspunsurile elevilor testați, profesorilor și învățătorilor (1300), directorilor (164) și părinților (4800) la chestionarele de context, au fost introduse în baze de date naționale. Acestea fac parte din bazele de date internaționale și vor constitui suportul pentru cercetări ulterioare.

Raport de cercetare: Cercetarea în etapa din 2011 este în faza de colectare a datelor pentru faza Main Survey.

 

Publicat pe 6 august 2011 Cercetări 2009-2011CurriculumTeme de cercetare