Mecanisme şi practici de aplicare şi de dezvoltare a curriculum-ului la nivel de şcoală şi de clasă


Anul:
2012
Laborator Curriculum
Echipa de cercetare:
Nicoleta Bercu (coord.), Carmen Gabriela Bostan, Luminiţa Catană, Laura-Elena Căpiţă, Matei Cerkez, Octavian Mândruţ, Angelica Mihăilescu, Dan Ion Nasta, Angela Teşileanu.

Prezentare: Utilizând chestionare pentru cadre didactice şi elevi, interviuri în profunzime cu directorul şi cu reprezentanţi din structuri decidente în chestiuni de curriculum din interiorul şcolii, precum şi protocoale de analiză a documentelor şcolii în 12 şcoli, egal distribuite în raport cu mediul de rezidenţă si polii extremi ai axei performanţelor şcolare ale elevilor, cercetarea derulată se construieşte sub forma a 12 studii de caz. Acestea pun în lumină moduri specifice de interpretare, dezvoltare şi adaptare a curriculumului scris, precum şi factorii care le influenţează la nivelul fiecărei şcoli. O analiză comparativă a cazurilor completează rezultatele cercetării cu elementele comune ale „instituţionalizării” curriculumului scris, care au caracter de generalitate la nivelul eşantionului studiat.

Sinteza Raportului de cercetare poate fi descarcata aici: Sinteza_Raport_ 2012_Curriculum

Publicat pe 6 august 2012 Cercetări 2012CurriculumTeme de cercetare