Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea competenţelor cheie

Anul: 2011
Laborator Curriculum

Echipa de cercetare: Carmen Gabriela Bostan, Luminița Catană, Laura Elena Căpiţă (coord.), Matei Cerkez, Angela Mihăilescu, Dan Ion Nasta, Angela Teșileanu

Prezentare: Proiectul oferă un set de repere si exemple de bune practici pentru valorificarea experientelor de învăţare non formală ale elevilor în structurarea competentelor cheie. Informaţiile rezultate din demersul de cercetare pot fi împărţite în două categorii: prima include cateva dintre practicile actuale, regăsite în clasele şi în şcolile analizate sau promovate prin proiecte specifice ale MECTS, iar cea de-a doua propune demersuri inovative menite să stimuleze şi să extindă iniţiativele actuale în domeniu.

Sinteza raportului de cercetare poate fi accesata aici

Raport de cercetare: Raportul de cercetare este disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 6 august 2011 Cercetări 2009-2011CurriculumTeme de cercetare