GHID PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Perioada de derulare: ian 2015 – dec 2016

Incepând cu anul 2012 a început proiectarea şi implementarea unui nou curiculum pentru învăţământul primar care a adus două schimbări majore în sistem: introducerea clasei pregătitoare şi orientarea curriculumului spre formarea competenţelor cheie conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Membrii laboratorului au participat la dezvoltarea noului curriculum şi la o serie de întâlniri cu profesorii şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale pentru a discuta inovaţiile implicate. Pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a anului 2014 au fost făcute solicitări pentru sprijinirea efortului de implementare a noului curriculum. In acest context, s-a conturat ideea dezvoltării unui ghid pentru profesor care să ofere clarificări conceptuale şi metodologice, precum şi o suită de exemple uşor de aplicat la clasă. Echipa de cercetare a laboratorului îşi asumă input pentru toate disciplinele din curriculum cu excepţia limbilor şi literaturilor materne, a religiei şi a dezvoltării personale.

Obiective

  • Oferirea unui suport pentru profesorii care aplică noile programe prin proiectarea unor demersuri care să structureze competenţele vizate de curriculum şi competenţele cheie.
  • Centrarea pe elev, pe nevoile elevului si pe formarea de noi nevoi în era tehnologiilor mobile, în implementarea noului curriculum

Metodologie

–          Dezvoltarea unui material suport pe baza următoarelor repere:

  • Comparaţie între curriculumul anterior şi curriculumul din 2012-2013-2014
  • Competenţele cheie din perspectiva demersului didactic în cadrul unei discipline
  • Formatul de proiectare didactică – proiect de unitate de învăţare , planificare calendaristică pe baza unităţilor de învăţare

–          Exemple de UI. Exemple de activităţi, activităţi tip proiect

–          Un chestionar pentru consultare  ref. la utilitatea ghidului şi la alte nevoi de exemplificare

Activităţile proiectului

 

Activitatea nr. 1:  identificarea problemelor de receptare a noului curriculum pe baza rezultatelor consultării din toamna 2014 şi căutarea unor soluţii

Activitatea nr. 2:  elaborarea unor exemple de activităţi de învăţare pentru diversele discipline implicate

Activitatea nr.3: structurarea unui ghid care să ofere clarificări conceptuale şi metodologice pentru aplicarea noului curriculum precum şi un registru de exemple de activităţi pentru învăţământ primar (clasa pregătitoare – a IV-a.

Rezultate şi produse ale proiectului

Exemple de activităţi de învăţare pentru clasa a III-a publicate pe site-ul ISE.

Echipa proiectului:

 

Ligia Sarivan – cs I, dr.
Aniela Mancaş, asistent cerc., drd
Cristian Pomohaci, cs III, dr
Gina Barac, cs III
Carmen Bostan, cs II, dr.
Angela Teşileanu, cs III
Laura Căpiţă, cs II, dr.
Ioana Constantin, asistent cerc., drd
Bogdan Vodă, cs III, dr.
Petrică Dragomir, cs III

 

Publicat pe 6 august 2015 Cercetari 2015Teme de cercetare