ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! EVALUAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE 2012-2013


Descriere:

Cercetarea evaluativă a Programului de activități educative extrașcolare și extracurriculare a urmărit să evidențieze în ce măsură acesta și-a atins obiectivele stabilite, să identifice opiniile participanților la program cu privire la oportunitatea, funcționarea și valoarea sa adăugată,  să identifice modalitățile de ameliorare sau alte informații utile factorilor de decizie.

 

Autori: Ovidiu Măntăluță (coord.) – cap. I, II.1, II.2., VII; Simona Velea (coord.) – cap. II.1, II.2., III, VI, VII; Corina Neacșu-Dalu – coordonator cercetare calitativă, cap. V; Cornelia Novak – cap. II.3; Oana Iftode – cap. IV

La realizarea studiului au participat:

Elaborare instrumente de cercetare: Ana-Maria Dalu, Ovidiu Măntăluță, Iliana Dumitrescu, Corina Dalu, Simona Velea

Culegere de date de cercetare – Luminița Catană, Angelica Mihăilescu, Ioana Ștefănescu, Ella Manu, Carmen Bostan, Alina Gavriliţă, Delia Ioana Goia, Luminiţa Cătălina Tăsica

Prelucrare date: Liliana Oana Gheorghe, Paul Blendea, Adrian Mircea, Dan Badea, Ovidiu Măntăluță, Ioana Ștefănescu, Ella Manu, Iliana Dumitrescu, Simona Lupu, Luminița Catană, Angelica Mihăilescu,  Carmen Bostan, Luminiţa Cătălina Tăsica, Cristina Tucă, Niura Dumbravă, Paula Rădulescu

Prelucrare statistică a datelor: Cornelia Novak

Mulțumiri pentru feeddback asupra chestionarelor domnilor Ciprian Fartușnic și Octav Marcovici

Descarca studiul Raport Evaluare_Scoala_Altfel, 2013

 

Publicat pe 9 iunie 2014 Cercetari 2013PublicațiiTeme de cercetare