Angela Teșileanu

Cercetător ştiinţific III
Laborator Curriculum
E-mail: angelatesileanu@ise.ro

Domenii de expertiză: expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar; proiectare, expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional – discipline socio-umane, curriculum aplicat în ZEP; formarea profesorilor care predau discipline socio-umane

Poziţia prezentă (din 2010): cercetător ştiinţific III în cadrul Laboratorului Curriculum
Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie (promoţia 1977); a participat la activităţi de formare în: Cipru (2009), Elveţia (2003), Canada (2001), Polonia (1996, 1998, 2000), Ungaria (1997, 1999), Franţa (1997), USA (1997, 1998).
Experienţă profesională: a predat discipline socio-umane (la nivel gimnazial şi liceal); a participat la activităţi de elaborare a curriculumului naţional, de evaluare şi de formare pentru disciplinele socio-umane, din 1997 fiind secretar ştiinţific al grupului de lucru, iar din 2002, expert al Consiliului Naţional pentru Curriculum (aria curriculară Om şi societate).
Domenii de competenţă: expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar; proiectare, expertiză şi evaluare în domeniul Curriculumului naţional – discipline socio-umane; curriculum aplicat în ZEP; didactici ale disciplinelor socio-umane; formarea profesorilor care predau discipline socio-umane.
Publicaţii (selecţie, din 2010): autor şi co-autor de articole şi cărţi în România şi în străinătate: Using the information and communication technologies in the activities with students – a goal related with challenges and opportunities (2012), Ghid de evaluare pentru discipline socio-umane (2011), Key Data on Learning and Innovation through ICT at school in Europe (2011), A Constructivist Approach to New Media: An Opportunity to Improve Social Studies Didactics (2011), Raising Awareness on Sustainable Learning. An Online Teacher Training Programme to Support the Development of Key Competences (2011), Didactica ariei curriculare Om şi societate (2010).
Proiecte (selecţie, din 2010): Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul, preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare – Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline (2010-2011), Proiectul ZEP, Hai la şcoală (2010, 2011), Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar (2010-2011).

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Publicat pe 6 decembrie 2010 Alumnics3