Dr. Ovidiu Măntăluță

Cercetător ştiinţific III
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
Domenii de expertiză: Managementul financiar în sistemele educaționale, consultanță în managementul educațional și descentralizarea învățământului, formare în management educațional și administrație publică, formarea inspectorilor școlari
E-mail: ovidiumus@gmail.com

Formare

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2010, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza: „Corelația dintre managementul financiar și cultura organizațională”
 • 2009 Master în Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor in Educație la Universitatea din Bucureşti– Departamentul CREDIS
 • 2011 Master în Instituţii de Drept Administrativ, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir București, Facultatea de Drept
 • Licenţiat în fizică în 1984, la Universitatea „Al. I Cuza”din Iași, Facultatea de Fizică
 • 2004 certificat în “Competențe de negociere în administrația locală”, program UNDP, București
 • 2001 certificat de “Consultant pentru Dezvoltarea Organizaţilor Școlare“, Proiect T.E.M.I.R.- organizat de NOVO (Olanda) şi finanţat de Ministerul de Externe al Olandei
 • 2000 certificat de “Expert national pentru evaluarea manualelor şcolare“, British Council
 • 1998 certificat de“Formator de inspectori şcolari“, în cadrul Componentei Management şi Finanţare a Proiectului de Reformă a învăţământului Preuniversitar, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu CfBT, Marea Britanie

Proiecte de cercetare coordonate

 • 2012 Dezvoltarea profesională a personalului de conducere al unităților școlare de nivel preuniversitar printr-un program complex de consiliere și asistență în mediu online
 • 2010 Politici educaționale de sporire a încrederii în instituțiile de învățământ
 • 2007 Sisteme de responsabilitate publică în învățământul din România
 • 2006 Managementul calităţii în administrarea educaţiei la nivel local şi regional
 • 2005 Impactul resurselor materiale ale școlilor și părinților asupra reușitei școlare

Proiecte în parteneriat național și international:

 1. Grup de lucru pentru studiul culturii şi educaţiei antreprenoriale
 2. Cercetare în vederea elaborării unui sistem de indicatori pentru eficienţa instituţională a unităţilor de învăţământ, împreună cu Direcţia de Politici Bugetare din Ministerul de Finanţe, Romania
 3. Coordonator Grup de lucru pentru Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane din România, exercitiul PHARE
 4. Lucru in 2 proiecte Leonardo da Vinci (Project Nr. RO/03/B/F/PP-175017 si RO/02/B/F/PP-141030), input in dezvoltare curs CSR, Etica afacerilor, Management Strategic, consiliere manageri IMM, coordonare training pentru cursul “Social skills for SME managers” – 2005 – 2006
 5. Elaborare curs si activitate de formator în cursul “Managementul asociaţiilor profesionale” comandat de British Council – Mangementul organizaţional, Strategii şi politici organizaţionale, Managementul proiectelor, Marketing şi relaţii publice, Colectare de fonduri, Recrutarea membrilor
 6. Lucru în proiecte europene: POSDRU/41/3.3/G/25767 „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov”, expert, formator; „Dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri în zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra” Proiect finanţat prin Programul PHARE CBC 2005 România – Bulgaria, expert, formator comunicare administrativă; „Public Services in Valcea County – Networking for a Common Mission” , Instituția Prefectului Jud. Valcea, expert, formator administrație publică, organizarea serviciilor de comunicare

Publicații

 • „Noul management public în politicile de descentralizare a sistemului de educaţie”, (coautori Măntăluţă, O., Fartuşnic, C.), în Păunescu, M. (coord), Management public în România, Editura Polirom, Bucureşti, 2008, pp 212 -234
 • „Corelarea obiectivelor educaţionale cu finanţarea învăţământului”, în Dogaru, I. (coord), Formula de finanţare a învăţământului preuniversitar din România – studii şi proiecte, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pp. 201 – 208
 • Dogaru, I. (coord), Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, studiu, Editura Economică, Bucureşti, 2001; Coautori: Angelescu, C., Bran, P., Damian, M.R., Dinu, M., Işfănescu, A., Isaic-Maniu, A., Prunea, P., Erhan, I., Panait, R., Herţeliu, C., Măntăluţă, O., Cojocea, B., Bocşa, M., Litoi, V., Lazăr, P., Pătruţă, C., Popa, C., Pusok, V., Stamu, E., Stan, C., Tănase, I., Toboş, E., Vasile, E. , pp 9-115
 • Dogaru, I., Măntăluţă, O., Sinteze şi studii privind finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, Editura Tipopress, Bucureşti, 2001, pp 3-256
 • Mihail, T.M., (coord). Ghid metodologic pentru formarea formatorilor – management educaţional, Editura Tipopress, Bucureşti, 2001, cap PIII, pp 35-42
 • Iosifescu, Ş. (coord.), Management educaţional, Editura Tipopress, Bucureşti, 2001, cap. IV.2, pp. 212-227
 • Popenici S., Mantaluta O., Tarnoveanu N., Fartusnic C., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD , Editura Didactica Press, 2008, pp. 5 -122
 • Măntăluţă, O. Rukhadze, N.,Economic Model Cost-satisfaction in Inclusive Education. Based on Research Made in Georgia. Journal for applied quantitative methods, 2008. http://jaqm.ro/issues/volume-3,issue-4/7_mantaluta_rukhadze.php
 • Măntăluţă O., Abordarea economică a politicilor educaţionale – principii, teorii şi posibile acţiuni de piaţă în învăţământul românesc, Sfera Politicii, 129-130, Bucureşti, 2008
 • Popenici S., Mantaluta O., Tarnoveanu N., Fartusnic C., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD , Editura Didactica Press, 2008
 • Măntăluţă, O., Valoarea educaţiei în România, Sfera Politicii 119 / 2006, pp: 50-55
 • Măntăluţă O., Abordarea economică a politicilor educaţionale – principii, teorii şi posibile acţiuni de piaţă în învăţământul românesc, Sfera Politicii, 129-130, Bucureşti, 2008
 • Blendea, P., Măntăluţă, O., Viorica, P. „Sisteme de responsabilitate publică în administrarea învăţământului preuniversitar”, în Proceedings, first International Symposium, Public Responsibility in Education, Constanta, mai 2009, pp.11-19 , Editura Crizon, Constanţa, 2009

Activităţi

 • Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Membru al ANFMER din 2001
 • Activități de cercetare, dezvoltare, formare în colaborare cu diferite organizații din domeniul educației

Aspecte informale: căsătorit, 1 copil

Publicat pe 6 iulie 2010 Alumnics3