Dan Badea

Cercetător Științific Principal III
Laborator Teoria Educației
E-mail: badeadan6@gmail.com
Formare:
Licenţiat în ştiinţele juridice în 1992, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Licențiat în filologie, la Facultatea de Filologie, Craiova, 1979
Liceul 33 ( „Grigore Moisil”), București (1970-1974)
Stagii de formare în Franța axate pe educație informală și educație antreprenorială  (1992)
Domenii de expertiză
teoria educaţiei, filosofia educaţiei, sociologia educaţiei, educaţia părinţilor, educaţia permanentă şi abordări în materie de cultură generală, retorica discursului educaţional, legislaţia învăţământului, educaţia morală şi educaţia estetică
Proiecte coordonate (listă selectivă)
Responsabilitatea profesorului în formarea morală a elevilor (2011)
Drepturile și responsabilitățile copilului în context școlar (2007)
Cultura general în învățământul preuniversitar (1992-1993)
Lucrări (listă selectivă)
Badea, D.,  Despre conștiința și etica profesională,  în Revista de pedagogie, nr 9-12, 1995.
Bunescu, Gh., Ionescu, M.,(coord.) Badea D.,  Raporturile între generații, Editura Universitară, București, 2007.
Bunescu, Gh., Negreanu, E.,(coord.) Badea D.,  Educaţia informală şi  mass-media, Editura Universitară, București, 2005.
Cuciureanu, M., Badea, D., (coord.), Drepturile și responsabilitățile copilului în context școlar, Institutul de Științe ale Educației, 2007.
Ionescu, M.,Negreanu, E.,(coord.) Badea D.,  Educația în familie Editura Universitară, București, 2006.

Publicat pe 15 august 2010 Alumni