Dr. Bogdan Florian

Cercetător Științific.

Laborator Politici Educaționale.

E-mail: bogdan.florian@ise.ro.

 

Formare:

 • Doctor în ştiinţe politice din 2011, la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, cu teza „Asigurarea calităţii: schimbare instituţională şi schimbare de politici. Un studiu instituţional asupra învăţământului superior.”
 • Diplomă de Master în teorii şi sisteme politice contemporane în 2005, Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice
 • Licenţiat în ştiinţe politice în 2003, la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice

Domenii de expertiză:

 • Educaţie, politici publice, evaluare, ştiinţa politică, filosofie, analiză instituţională, statistică socială.

Participare la implementare proiecte:

 • 2013 – 2014  – EUROSTUDENT. Conditions of Living and Study of Students in Europe. (ed. V) – coordonator Romania (proiect sustinut de MEN)
 • 2009 – 2011 – STARMED – Strategii de inovare a organizarii muncii in domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov (membru in echipa de implementare), contract POSDRU /40/3.2/G/36881
 • 2009 – Third wave feminism and social exclusion in Romania – finantat de ERSTE Foundation  (membru in echipa de implementare)
 • 2007 – 2010 – „CAPRIGHT, finanţat prin Programul Cadru 6 (FP6), contract nr.: CIT4-CT-2006-028549” (asistent)
 • 2008 – Network for Higher Education Quality (NEQ), finantat prin programul MATRA-FLEX  (membru in echipa de implementare)

Publicaţii:

 • Women’s Social Exclusion and Feminisms: Living in Paralell Worlds? The Romanian Case. în Gendering Post –Socialist Transition. Studies of Changing Gender Perspectives. Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein Tomic et al. (ed), LIT Verlag, Wien, 2012, ISBN 9783643902290 (coautor)
 • Internalizing Quality Assurance in Higher Education: Challenges of Transition in Enhancing the Institutional Responsibility for Quality, în European Higher Education at the Crossroads European Higher Education at the Crossroads, Curaj, A.; Scott, P.; Vlasceanu, L.; Wilson, L. (Eds.), Springer, 2012, ISBN 978-94-007-3936-9; coautor
 • Analiza instituţională a evoluţiei sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior din România (1993 – 2011), în Calitatea învăţământului superior din România, Mihai Păunescu, Lazăr Vlăsceanu, Adrian Miroiu (ed), Ed. Polirom, 2011, ISBN 978-973-46-2308-2; autor
 • Cartea albă: Pentru calitate şi leadership în învăţământul superior din România în 2015, UEFISCDI, 2011, coautor
 • Barometrul Calităţii – 2010. Starea învăţământului superior din România., 2010, ARACIS, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, ISBN 978-973-598-841-8, coautor
 • Procese de asigurare a calitãţii în învăţământul superior. Acreditarea, Revista de pedagogie, nr. 7 – 9/ 2009, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, octombrie, 2009
 • Abordări ale asigurării calităţii în învăţământul superior din perspectivă instituţională, Romanian Quality Assurance Review, no1/2009
 • Metode şi instrumente de evaluare a calităţii în învăţământul superior, în Evaluarea programelor şi politicilor publice, coord. Mirela Cerkez, Ed. Polirom, Iaşi, 2009, coautor
 • Formarea profesională continuă în România, Institutul de Ştiinţe ale educaţiei, Bucureşti, 2009, coord. Mihaela Jigău, coautor
 • Timpul elevilor, coautor, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti, 2008
 • Invatamantul obligatoriu de 10 ani. Conditii de implementare, rezultate si masuri corective, coautor, Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2008
 • ENTREPRENURSHIP AND EDUCATION. The Missing Link in International Development Theory and Practice, International Journal of Bussiness and Globalization, ISSN (Online): 1753-3635  –  ISSN (Print): 1753-3627,  vol.2, nr. 1, 2008, coautor prof. Dragoş Paul Aligică
 • „Politica asigurarii calitatii in invatamantul superior”, coautor Dr. Claudiu Craciun, coordonator Prof. Univ. Dr. Adrian Miroiu, in curs de aparitie la Centrul Educatia 2000+, Bucuresti, 2007
 • „Das Hochshulwesen”, coautor, apărut în volumul „Rumanien” (ed. Thede Kahl, Michael Metzeltin, Mihai – Răzvan Ungureanu), ed. LIT Verlagen , Berlin, 2006
 • Quality Assurance for Higher Education at the Periphery, lucrare prezentată public în cadrul şcolii de vară „Summer School on European Peripheries”, Tampere, Finlanda, august 2005
 • Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale cu susţinere publică de lucrări
 • Iulie 2010  –  coautor „Medium and Long Term Effects of Quality Assurance Systems on Higher Education Institutions” 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, JUL 8-9, 2010, Tulcea, ROMANIA ISBN 978-973-662-566-4 (VOL I: IDS Number-BTW64, ISBN: 978-973-662-567-1, VOL II: IDS Number-BTW63, ISBN 978-973-662-568-8 + conferinţă indexată în ISI Proceedings
 • Martie 2009, Sofia, Bulgaria – Conferinţa CAPRIGHT, proiect finanţat prin Programul Cadru 6 al Uniunii Europene,  contract nr.: CIT4-CT-2006-028549, lucrarea cu titlul: „Life-Long Learning in Romania. A case study – Synthesis”
 • Februarie 2009, Bucureşti, România – „Conferinţa Națională Anuală de Evaluare”, coautor al materialului “Prezentarea metodologiei de dezvoltare a unui set de indicatori pentru evaluarea calităţii programelor de studii oferite de universităţile din România” Quality Assurance for Higher Education at the Periphery, lucrare prezentată public în cadrul şcolii de vară „Summer School on European Peripheries”, Tampere, Finlanda, august 2005

Activităţi:

 • Din octombrie 2013  – asistent universitar Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Stiinte Politice, Departamentul de Stiinte Politice;
 • Cadru didactic asociat la : 2005 – 2010 – Asistent universitar, Universitatea Danubius, Galaţi;
 • 2003 – 2009 – asistent universitar Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.
Publicat pe 6 august 2010 Alumni