Paul Blendea

Cercetător ştiinţific III
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
Domenii de expertiză: Management educaţional, Formarea inspectorilor şcolari, Consiliere pentru carieră, Consultanţă educaţională
E-mail: pblendea@ise.ro

Educaţie academică

 • Universitatea Bucureşti, Master în filozofie, specializarea Studii umaniste interdisciplinare în limba germană, 1996.
 • Universitatea Bucureşti, licenţa în filozofie şi istorie, Facultatea de Istorie-Filozofie, 1982.

Formare

 • Stagiul de pregătire în consultanţă educaţională condus de formatori de la Netherlands School for Educational Management, Holland, 2000.
 • Stagiul de pregătire în consiliere şi orientarea carierei condus de formatori de la Holstebro Technical College and Academy şi de la Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers, Danmark. Certificat de formator în consiliere şi orientarea carierei, 1999-2001.
 • Stagiul de pregătire în formarea directorilor de şcoli condus de formatori de la Oxford Center for Management, Great Britain, 1998.
 • Stagiul de pregătire în formarea inspectorilor şcolari condus de formatori de la Center for British Teachers, Great Britain. Certificat de formator de inspectori şcolari, 1997.
 • Stagiul “Managementul resurselor umane şi curriculum-ul creativ” condus de Alan L. Cudworth, Internship Programme Co-ordinator, International Education, USA şi John Yates, European Business & Communications Manager, Euroteam, EU, 1995.
 • Stagiul de pregătire Course on Improving Performance Through Better Human Resources Management condus de formatori de la The Nottingham Trent University, Great Britain, 1994.
 • Stagiul de pregătire la Sommeruniversität “Pädagogik im Pluralismus IV”, Institut fur Erziehungwissenschaften der Universität Wien, Österreich, 1993.

Proiecte coordonate

 • Politici de descentralizare în învăţământul preuniversitar românesc. Managementul financiar şi sistemul decizional, ISE, 2008.
 • Pregătirea managerilor din învăţământul preuniversitar pentru utilizarea noilor sisteme de guvernanţă, ISE, 2010.
 • Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) – un instrument al schimbării, ISE, 2011.

Cărţi de autor publicate

 • Blendea, P. Şedinţe reuşite. Sfaturi şi situaţii Didactica Publishing House, 2008. ISBN 978-973-88899-8-9.

Cărţi în colaborare

 • Inter-Governamental Roles in Education Services in Romania, edited by Gabriel Ivan, World Bank Institute, Washington, D C, 1999.
 • Decentralizing Education in Transition Societies, Case Studies from Central and Eastern Europe, edited by Ariel Fiszbein, World Bank Institute, Washington, D C, 2001.
 • Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, coord. Şerban Iosifescu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Tipogrup press Buzău, 2001.
 • Ghid metododologic pentru formarea formatorilor – management educaţional, editor coord. Tiberiu Marcian Mihail, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, Tipogrup press Buzău, 2001.
 • Romania: a developing country and the challenges of globalization, în Romanian Philosophical Culture, Globalization and Education (Eds. Alin Tat, Stefan Popenici). Washington DC: Council for Research in Values and Philosophy, 2007 – ISBN 9781565182424.
 • Ştiinţele educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, vol. 2, Ed. Eugen Noveanu, Dan Potolea, Editura Sigma 2008, ISBN 978-973-649-395-9.
 • Responsabilitate publică în educaţie, Sisteme de responsabilitate publică în administrarea învăţământului preuniversitar, ed.: Gabriela Constantinescu, Cătălin Zîrnă, autori: Paul Blendea, Ovidiu Măntăluţă, Viorica Pop, Editura Crizon 2009, ISSN 2066-3358.
 • Responsabilitate publică în educaţie, Creşterea calităţii educaţiei cu ajutorul motivării personalului didactic, Editura Crizon 2010, ISBN 2066-3358.

Traduceri

 • J. G. Fichte, Doctrina Ştiinţei, trad. de Radu Pârvu, Paul Blendea, Editura Humanitas, 1995.

Activităţi

 • Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Consiliere şi management educaţional.
Publicat pe 6 iulie 2010 Alumni