Instrumente și metode în managementul educațional

Titlul proiectului: Instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea funcţionării consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Perioada de derulare: 1 ianuarie 2015 – 30 decembrie 2016

Focalizarea studiului se va face pe unele aspecte mai puţin cercetate şi cunoscute ale capacităţii consiliilor de administraţie de a funcţiona eficient, precum şi asupra posibilelor cauze ale dificultăţilor de funcţionare. De regulă, CA poate avea dificultăţi în rezolvarea unor probleme legate de implementarea politicilor şcolare, anumite aspecte legate de personal sau de disciplina elevilor, precum şi de adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele elevilor şi părinţilor. Pot exista şi probleme legate de luarea deciziilor, fie insuficient documentate, fie influenţate sau chiar dictate de unele părţi, cel mai adesea, directorul şcolii, care este şi preşedintele CA, situaţie pe care alte sisteme de educaţie o evită prin interzicerea preluării preşedinţiei de către director.

Pentru fiecare dintre aceste domenii, va fi identificată măsura în care sunt îndeplinite cerinţele specifice care definesc eficienţa şi eficacitatea:

  • Deciziile consiliului de administraţie sunt raţionale, bazate pe informaţii şi date şi pe discuţii de clarificare.
  • CA prezintă caracteristicile unui grup care funcţionează bine: sentimentul de coeziune, valori şi scopuri împărtăşite.
  • Membrii consiliului îşi exercită autoritatea în mod discret şi îşi menţin poziţia fermă atunci când trebuie.
  • CA menţine legătura cu comunitatea prin procese formale bine stabilite şi prin modalităţi informale.
  • CA lucrează pentru îmbunătăţirea activităţii proprii, ajută noii membri să se integreze, să reflecteze asupra responsabilităţilor lor şi să caute sprijin atunci când au nevoie.
  • Acţiunile CA au rol strategic, îmbină îndeplinirea planurilor pe termen lung cu acţiunile imediate, concentrându-se pe rezultate, precum şi pe adaptarea la situaţii noi.

Cercetarea se va împărţi în două etape: în prima se va colecta informaţie despre şcolile din eşantion, informaţie care va fi analizată; informaţia din cadrul primei etape a cercetării va fi utilizată pentru proiectele şcolii care vizează îmbunătăţirea funcţionării CA şi creşterea eficienţei şi eficacităţii CA.

Scopul cercetării

Scopul cercetării este acela de elabora, testa şi valorifica în activitatea şcolilor o serie instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea capacităţii decizionale a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

Ca instrumente de lucru pentru şcoli, cercetarea îşi propune să elaboreze, să testeze şi să piloteze, într-o primă etapă, următoarele:

  • un instrument de autoevaluare a activităţii CA al şcolii;
  • un instrument de identificare a principalelor disfuncţii în activitatea CA asociate cu posibilele cauze ale acestora;
  • un instrument de autoevaluare a organizaţiei şcolare;
  • un ghid de redactare a planului de îmbunătăţire a activităţii din şcoală.

În etapa a doua a cercetării, eşantionul de şcoli va fi separat în grupa martor şi grupa supusă intervenţiei ameliorative. Va fi elaborat pentru fiecare unitate şcolară din grupa supusă intervenţiei ameliorative câte un plan de îmbunătăţire a activităţii din şcoală, care va include activităţi de consiliere şi consultanţă, formare şi dezbateri tematice interne.  La final, va fi evaluată eficienţa aplicării planului de intervenţie, utilizând instrumentele deja testate şi calibrate în prima etapă a cercetării.

Metodologia cercetării 

Tipul cercetării este cercetare-acţiune participativă. Cercetătorii care participă la proiect şi colaboratorii externi vor analiza politicile şi practicile în domeniul deciziei şi funcţionării CA al şcolii, al controlului managerial intern şi al măsurilor anticorupţie, precum şi modul în care se face implementarea acestor politici în şcoli. Va fi selectat un eşantion de şcoli din acelaşi judeţ; eşantionul va fi împărţit în două grupe, grupa martor şi grupa supusă intervenţiei. Criteriul de realizare a celor două grupe constă în obţinerea de rezultate similare la testele iniţiale  (instrument de autoevaluare a activităţii CA, instrument de identificare a principalelor disfuncţii în activitatea CA, asociate cu posibilele cauze ale acestora, instrument de autoevaluare a organizaţiei şcolare).

Echipa proiectului

Ovidiu Măntăluţă, cercetător ştiinţific principal III
Paul Blendea, cercetător ştiinţific principal III
Lucian Voinea, cercetător ştiinţific principal III
Luminiţa Catană, cercetător ştiinţific principal III
Nicolaie Neagu, asistent de cercetare II
Colaboratori externi
Dorin Roşcan, inspector MECS
Paulina Roşcan, lider sindicat SIP-FEN

 

Publicat pe 6 august 2015 Cercetari 2015Teme de cercetare