ÎMPOTRIVA TUTUROR GREUTĂȚILOR! ANALIZA FENOMENULUI DE REZILIENȚĂ ȘCOLARĂ

Perioada de derulare

ianuarie – decembrie 2015

Contextul cercetării /analiza situației / justificare

Proiectul de cercetare a fost construit în relaţie cu obiectivele Campaniei şcolare UNICEF Hai la şcoală! în anul şcolar 2014/2015, în cadrul căreia Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei participă cu Componenta ZEP (Zone Prioritare de Educaţie) – intervenţii educaţionale la nivelul a 32 de şcoli ZEP.  Şcolile ZEP sunt situate, în special, în regiunile Moldova şi Muntenia, în mediul rural sau urban mic. Din punct de vedere etnic, populaţiile acestor comunităţi sunt variabile: în unele comunităţi se regăsesc populaţii majoritare rome tradiţionale, în altele romi “romanizaţi”, iar în altele populaţii mixte. Mare parte dintre elevii din școlile ZEP se confruntă cu o serie de dificultăți de factură familială, socio-economică. Unul dintre efectele acestor dificultăți îl reprezintă eșecul școlar. Datele statistice colectate la nivelul şcolilor indică o rată a abandonului şcolar de peste 7% (de cel puţin patru ori mai mare decât media la nivel naţional),precum şi o rată ridicată a absenteismului.

Proiectul a pornit de la premisa că neadaptarea școlară are efecte pe termen lung în viața elevilor, aceștia având o probabilitate ridicată de a se confrunta pe viitor cu chestiuni precum: dificultăți de relaționare socială, de integrare pe piața muncii, venituri la limita subzistenței, afecțiuni ale sănătății, stare redusă de bine subiectiv etc.

Cercetarea noastră are ca subiect reziliența școlară. La nivel general, reziliența este definită drept un proces sau fenomen care reflectă adaptarea (relativă) pozitivă în ciuda unei traume sau adversități semnificative. Este un concept supraordonat, care subsumează două dimensiuni distincte: adversitate semnificativă și adaptare pozitivă, prin urmare nefiind niciodată măsurat direct, ci inferat indirect pe baza dovezilor existenței celor două dimensiuni (Luthar, 2014). Cu alte cuvinte, reziliența constituie un proces de dezvoltare și relaționare între o persoană și mediile în care aceasta activează, în cadrul căruia persoana reușește, în ciuda obstacolelor întâlnite, să se adapteze cu succes la exigențele mediului. Din perspectiva proiectului nostru, rezilienţa şcolară constă în capacitatea anumitor elevi de a reuși din punct de vedere școlar, în ciuda situației lor dificile din punct de vedere socio-economic, familial etc. În contexte de dezavantaj, aceşti copii reuşesc să obțină rezultate școlare semnificativ mai bune decât ale altor elevi aflați într-o situație similară lor sau decât a altor elevi care beneficiază de o situație mult mai bună.

Până acum, accentul – în cadrul cercetărilor anterioare dedicate succesului școlar – s-a pus mai mult accent pe acei factori care împiedică reușita şcolară, fie că sunt de natură familială, economică, de sănătate, sociali, școlari etc. Perspectiva proiectului este una specifică abordărilor pozitive, prin demersuri specifice de identificare a factorilor care contribuie la succesul școlar, în ciuda unor dificultăți puternice întâmpinate de elevii rezilienți. Considerăm că identificarea acelor factori care facilitează reziliența școlară este de natură a deschide calea pentru multiplicarea și replicarea unor modele de bună practică care să valorizeze contextele educaţionale favorabile.

Obiectivele cercetării

 Proiectul își propune identificarea acelor factori (școlari, comunitari, familiali, individuali) care contribuie în cea mai mare măsură la facilitarea rezilienței școlare a elevilor cuprinși în publicul țintă.

Aspectele generale pe care le urmărim prin intermediul cercetării noastre sunt:

 • importanța acordată școlii pentru propria dezvoltare personală;
 • valorizarea școlii, în termeni de motivație pentru învățare;
 • auto-eficacitatea percepută în ceea ce privește învățarea;
 • relaționarea socială în contexte educaționale, cu colegi, profesori etc.;
 • starea de bine subiectiv percepută de elevi în spațiul școlar;
 • factori mediatori, care facilitează reziliența școlară: familiali, comunitari, școlari.

Obiectiv general : Definirea și analiza fenomenului de reziliență școlară în cazul elevilor care au un mediu familial dezavantajat din punct de vedere socio-economic.

 Obiective specifice:

 • realizarea unei definiții operaționale a conceptului de elev rezilient, care provine dintr-un mediu dezavantajat socio-economic;
 • identificarea factorilor de context care contribuie la manifestarea rezilienței școlare, în cazul elevilor din grupul țintă al cercetării;
 • elaborarea unui set de recomandări (la nivelul unității școlare și la nivel de politici) privind susținerea copiilor rezilienți sau potențial rezilienți;
 • proiectarea unei metodologii pentru un studiu longitudinal cu copiii rezilienți/non-rezilienți.

 

Populația investigată:

 • elevi rezilienți din școlile ZEP (grup țintă);
 • elevi non-rezilienți din școlile ZEP (grup martor);
 • persoane apropiate elevilro rezilienți, care le oferă ajutor în vederea adaptării școlare: membri ai familiei, ai școlii, ai comunității etc.

Echipa de cercetare a proiectului

Fartușnic Ciprian – cercet. şt. II dr.
Apostu Otilia – cercet. șt. dr.
Balica Magdalena – cercet. şt. II dr.
Florian Bogdan – cercet. șt. dr.
Horga Irina – cercet. șt. II dr.
Făniță Andra
Goia Delia – cercet. șt.
Jigău Mihaela – cercetător asociat dr.
Novak Cornelia – cercet. şt. III
Țăranu Mihaela cercet. șt. II
Voinea Lucian – cercet. şt. III

 

Publicat pe 6 august 2015 Cercetari 2015Teme de cercetare