Participarea la educaţie a copiilor romi

Anul 2002
Laborator Politici Educaţionale

Coordonator: Mihaela Jigău
Autori: Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga et all.
Descriere: Studiul prezintă situaţia participării la educaţie a copiilor romi, cu accent pe: dimensiunea participării şcolare, cauzele abandonului şi eşecului şcolar la copiii romi, politici educaţionale specifice şi impactul acestora asupra grupului ţintă, recomandări privind ameliorarea participării şcolare.
Publicaţie: Participarea la educaţie a copiilor romi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ICCV, UNICEF, Ed. Marlink, Bucureşti, 2002, variantă în limba română şi în limba engleză

Publicat pe 3 august 2002 Cercetari arhiva 2000 - 2008Politici EducaționalePublicațiiTeme de cercetare