Laboratorul de Cercetare Psiho-Socială în Educație

Atribuții specifice (conform art. 58 din Regulamentul de organizare și de funcționare al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație):

  • Studiază influența factorilor psihologici, familiali, culturali, economici și comunitari asupra procesului de educație, bunăstării elevilor și studenților, precum și asupra traiectoriilor educaționale și profesionale ale tinerilor;
  • Analizează relația dintre sistemul de educație și piața muncii și fenomenele asociate tranziției tinerilor de la școală la muncă;
  • Realizează studii asupra comportamentelor, valorilor, atitudinilor, percepțiilor și motivațiilor elevilor, studenților și tinerilor, relevante pentru integrarea socială și participarea la viața publică a acestora;
  • Desfășoară activități de cercetare aplicativă pentru identificarea factorilor determinanți ai unor fenomene problematice care apar în mediul școlar sau care au impact asupra acestuia (de ex. excluziune, discriminare, inechitate, segregare, bullying, abuz etc.) și formulează recomandări de intervenție, în vederea realizării unui climat educațional incluziv;
  • Realizează studii asupra nevoilor de servicii psiho-pedagogice și modalităților de intervenție în domenii precum consilierea și orientarea carierei, dezvoltarea personală a elevilor, formarea profesională a cadrelor didactice;
  • Dezvoltă resurse pentru diverse categorii de profesioniști sau actori ai sistemului de educație, pentru diagnoza și intervenția psiho-pedagogică, precum și pentru facilitarea gestionării situațiilor problematice, în contexte educaționale și sociale variate.

Echipa (prezentare în funcție de grad și alfabetic):

Publicat pe 5 octombrie 2020 Uncategorized