Petre Feodorian Botnariuc, Dr.

Cercetător ştiinţific I

Domenii de expertiză: e-learning, învățarea în comunități virtuale, consiliere și orientare
E-mail: bpetre@ise.ro

 

Formare

 • Doctor în ştiinţele educaţiei din 2011, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Învățarea în comunități virtuale. Cercetări asupra elevilor din învățământul liceal”
 • European Certificate in e-Learning Course Design and Teaching, din 2009 la Open University of Catalonya
 • Certificate for Web Based Trainers, din 2005, la Universitatea din Brașov
 • Certificate in Education Policy, din 2002 la Central European University, Budapesta
 • Master în ştiinţele educaţiei în 2000, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza de dizertație „Managementul programelor de învățământ la distanță”
 • Licenţiat în ştiinţele educaţiei în 1999, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza „Învățarea la distanță prin Internet”

Proiecte coordonate

 • 2010 Cercetare asupra utilizării Portofoliului educațional
 • 2010 Studiu naţional asupra Implementării Programului pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii în România, 2007 – 2009
 • 2009 – 2011 Virtual Guidance
 • 2007 – 2009 Dezvoltarea Competenţelor TIC ale Practicienilor din Domeniile Învăţării Permanente
 • 2007 Academia Exchange Programme – Career Counselling Methodology for Different Needs and Target Groups

Publicații

 • Implementarea Programului pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii – Raport național intermediar, 2007 – 2009. În: Revista de pedagogie. An LIX Nr. 3/2011, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. ISSN 0034-8678.
 • (colaborator) Portofoliul educațional. Editura Afir, București, 2011. ISBN 978-973-7714-69-5.
 • (colaborator) Portofoliul pentru educație permanent. Editura Afir, București, 2010. ISBN 978-973-7714-69-5.
 • (colaborator) Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-62-6.
 • (colaborator) Monitorizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-63-3.
 • Competenţele informatice ale practicienilor în consiliere. în Revista de pedagogie. An LVII Nr. 1-3/2009, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti.
 • (colaborator) Informatizarea sistemului de învăţământ: Programul SEI Raport de cercetare evaluativă. Agata, Bucureşti, 2008.
 • Consilierea permanentă – Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieţii. Afir, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-7714-54-1.
 • Dezvoltarea dimensiunii europene în consilierea carierei. în Bune practici în consilierea şi orientarea educaţională. Ed. Alfa, Piatra Neamţ, 2008.
 • Repere în organizarea comunităţilor virtuale. în Bune practici în consilierea şi orientarea educaţională. Ed. Alfa, Piatra Neamţ, 2008.
 • Comunităţi virtuale de învăţare. în Ştiinţele Educaţiei – Dicţionar Enciclopedic. Vol 1. Sigma, Bucureşti, 2007.
 • (co-autor) Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Ed. Afir, Bucureşti, 2006. ISBN 978-973-7714-34-3.
 • Competenţe de utilizare a computerului necesare în profesia didactică, Revista de pedagogie, Bucureşti, 2005.
 • Instrumente informatizate de consilierea carierei în România – dezvoltare versus utilizare, în Psihologie socială, Bucureşti, 2005.

Activităţi

 • Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Consiliere și management educațional
 • Membru al rețelei Euroguidance
 • Activități de cercetare, dezvoltare, formare în colaborare cu organizații din domeniul educației

Declaratie de avere
Declaratie de interese

Publicat pe 6 august 2010 Consiliere şi Management EducaţionalConsiliul Științificcs2Echipa Consiliere si Management EducationalEchipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)Echipa ISE