Ancuţa Plăeşu

Cercetător ştiinţific II

Domeniul principal de competenţă: Sociologia tineretului
E-mail: ancutaplaesu[at]yahoo.co.uk

 

Educaţie şi Formare:

 • Doctorat în Sociologie, Universitatea Bucureşti, 2008
 • Master în Studii Politice, Universitatea Bucureşti, 1996
 • Licenţă în Sociologie,  Universitatea Bucureşti, 1995

Domenii de competenţă:

 • cercetare socială în domeniul tineretului: participare civică şi politică, stil de viaţă şi timp liber, calitatea vieţii, migraţie ş.a.
 • politici şi strategii în domeniul tineretului;
 • dezvoltare regională;
 • sociologia opiniei publice şi a mass-media;
 • sociologia schimbării sociale

Lucrări reprezentative (2007-2011):

 • Community Based Migration Strategies of the Young Romanians, în revista Annals for Istrian and Mediterranean Studies, 21/2011, no.2, Ljubliana, ISSN: 314.151.6-8.81(498), (cotaţie ISI), autor;
 • Exploring the Determinants of Virtual Community: Online News as New Communicative and Social Practices, în Proceedings of the International Conference “The Economics and Psychosociology of Intercultural Relations in the Contemporary Mediascape”, Universitatea Cambridge, Marea Britanie (indexată BDI), 2011, ISBN 978-1-935494-21-8, coautor;
 • Social Computing Systems, Online Networking and the Underlying Structures of Digital Representation, în Proceedings of the International Conference “The Economics and Psychosociology of Intercultural Relations in the Contemporary Mediascape”, Universitatea Cambridge, Marea Britanie (indexată BDI), 2011, ISBN 978-1-935494-21-8, coautor;
 • The Mechanics of Immigrant Ethnic Identity Construction, în revista “Contemporary Readings in Law and Social Justice”, New York, nr. 2(2) 2010, ISSN 1948-9137, (indexată BDI); autor;
 • Variabile culturale în schimbarea socială, Ed. Ars Academica, Bucureşti, 2009 – volum de autor;
 • Les valeurs des jeunes – risques et opportunites pour la cohesion sociale, în revista ”Echidistanţe. Revue de culture et sciences”, 7-8/2009, Institutul European, Iasi; prim autor;
 • The Social and Interactional Dimensions of Internet Utilization, în volumul „Recent Advances in Education and Educational Technology”, WSEAS Press, 2008, ISSN: 1790-5109; ISBN: 978-960-474-029-1, (indexat ISI), prim autor;
 • Civic and Political Participation of Romanian Youth, în revista „European Journal on Child and Youth Research”, Berlin-London-Paris, Nr. 2>12/2008, autor;
 • Orientări şi strategii de viaţă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, coordonator;
 • Valorile în procesul de schimbare socială, în “Studii în domeniul tineretului. Traiectorii şi stiluri de viaţă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, autor în volum colectiv;
 • Participarea civică şi politică a tinerilor în „Studii în domeniul tineretului”,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, autor în volum colectiv;

 

Publicat pe 6 august 2010 Consiliul Științificcs2Echipa Cercetari pentru TineretEchipa ConducereEchipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)