Goia Delia

Cercetător ştiinţific

Domenii de expertiză: psihologie şi consiliere educaţională, parteneriate şcoală-familie-comunitate
E-mail: delia.goia@ise.ro

Publicat pe 6 iulie 2010 csEchipa Consiliere si Management EducationalEchipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)Echipa ISE